Postvägarna

Postvägarna i Östergötland på 1740-talet

Originalets titel:
Charta öfwer påstvägarne uti Östergötland (1740-talet)

PDF: Karta över postvägarna i Östergötland 1740

Socken: Övrigt

Period: 1700-tal

Kategorier: Kommunikation och Samhällsfunktioner

Taggar: Östergötland

Källa: okänd

1243