Protokoll från sammanträde i Ödeshög 1862 ang. Ödeshögs första läkarebostad och apotek

Accnr. 83

PDF: Protokoll Pdf

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Samhällsfunktioner

Källa: Avskrift

1248