Milsten Gamla riksvägen 21:11d

Stenen står utefter gamla riksvägen mot Uppgränna. Denna sida av stenen syns när man kommer norrifrån. Årtal 1680.

Socken: Ödeshög

Period: 1600-tal

Kategori: Fornlämningar (Milstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg