Sammanställning av industrilokaler, skolor, föreningslok. och div. hus

En sammanställning av Roland Hagberg, över industrilokaler, skolor, föreningslokaler och diverse hus. 1800-1900-tal.

PDF: Sammanställning av industrilokaler, skolor, etc

Socken: Övrigt

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Föreningsliv, Näringsliv och Skolor

Taggar: Ödeshögsbygden

Källa: Roland Hagberg

1375