Studie av Clas Tollin, Avdelningen för agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 2011