Undervisningens utveckling fram till år 1842 tillämpad på Stora Åby socken

Undervisningens utveckling fram till år 1842 tillämpad på Stora Åby socken.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 . INLEDNING
1 :1 Syfte och frågeställningar . . . . . . . . . . . .3
1 :1 Källor och metod . . . . . . . . . . . . 5
1 :3 Presentation av Stora Åby socken . . . . . 6
2 . BAKGRUND
2 :1 Stora Åbys tidiga historia . . . . . . . . . . . . 7
2 :2 Medeltiden . . . . . . . . . . . .9
3 REFORMATION OCH FOLKUNDERVISNING
3 : 1 Reformationen . . . . . . . . . . . . 10
3 :2 Folkundervisning efter 1571 års skolordning . . 13
3 :3 Kunskapsnivån bland folket. . . . . . . . . . . . 15
4 . 1686 ÅRS KYRKOLAG
4 :1 Kyrkolagens betydelse för undervisning . . .. 16
4 :2 Biskoparna Svebilius och Spegel . . . . . . . . 17
4 :3 Katekesförhör i Stora Åby socken . .. . . . . . 18
4 :4 Frihetstiden i Stora Åby socken . . . . . . . .. 19
4 :5 Skolfrågans behandling inom Pro Fide . . . . . 20
5 . BISKOP TROILS VISITATION ÅR 1783 . . . . . .21
5 :1 De Rogiers skolfond . . . . . . . . . . ......... . 22
5 :2 Undervisningen i Stora Åby . . . . . . . . . . ..23
6 . HUSFÖRHÖRSLÄNGDERNA . . . . . . . . . . . .24
7 . SAM MAN FATTNING OCH SLUTSATSER . . 26
8 .Slutord . . . . . . . . . . . . 28
Ordförklaringar. . . . . . . . . . . . 29
Källor till Bilagorna . . . . . . . . . . . . 30
Bilaga I . . . . . . . . . . . . 31
Bilaga II . . . . . . . . . . . . 32
Bilaga III . . . . . . . . . . . . 33
Käll- och litteraturförteckning 34

PDF: Undervisningens utveckling fram till år 1842 tillämpad på Stora Åby socken

Socken: Stora Åby

Perioder: Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Skolor

Taggar: Stora Åby

Källa: Uppsats av Eva-Lotta Hallgren

1987