Västra Tollstad kyrka

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i
Linköpings stift 2004.

PDF: Västra Tollstad kyrka

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Taggar: Västra Tollstad

Källa: Östergötlands museum

2075