David Hedegård

David Hedegård publicerade ett 70-tal böcker under åren 1923-1971. Bland hans mest kända arbeten märks Biblisk uppslagsbok, bibelöversättningen Nya testamentet på vår tids språk, läroböcker i kristendom för enhetsskolan samt böcker i ekumeniska frågor.

Bild: David Hedegård

Bild: David Hedegård

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategori: Levnadsöden

Källa: Ingrid Ewaldsson