Jussberg Mellangård 3:6 ( Adolfslund)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Jussberg Mellangård 3:6 (Adolfslund)

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

819