Hålaveden. Del 1 Fastigheterna Tingstad, Månsabola och Lilla Morlejan i Stora Åby socken samt Rödebol i Ödeshögs socken, samtliga Ödeshögs kommun

Rapport UV Öst 1999:6. Arkeologisk och kulturhistorisk inventering. Pia Nilsson

PDF: Tingstad, Rödebol, Månsabola och Lilla Morlejan

Socknar: Stora Åby och Ödeshög

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Lilla Morlejan, Månsabola, Rödebol och Tingstad

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

610