Astrid och Ivar berättar: Barndomsminnen.

Astrid och Ivar berättar: Barndomsminnen.
Berättelser om människorna i södra Ödeshög, Stava-bygden i början av 1900-talet.
Astrid och Ivar och andra minns sin barndom för Arne Ivarsson,
som har skrivit ner detta.

PDF: Astrid och Ivar berättar

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Gårdar, Levnadsöden, Minnen, Personberättelser (Släkter) och Torp

Taggar: Ödeshögsbygden

Källa: Arne Ivarsson

94