Självstyre på landet under 1800-talet - en jämförande studie av Trehörnas fattigvård 1843-1858 och fattigvårdförordningarna 1847 och 1853

Självstyre på landet under 1800-talet
- en jämförande studie av Trehörnas fattigvård 1843-1858 och
fattigvårdförordningarna 1847 och 1853.

Uppsats skriven av Rickard Karlsson.
Handledare: Kalle Bäck.

Universitetet i Linköping.
Samhällsvetenskapliga institutionen.
Historia 3, HT 1992-93.

PDF: Självstyre på landet under 1800-talet

Socken: Trehörna

Period: 1800-tal

Kategori: Samhällsfunktioner

Källa: Rickard Karlsson

1386