Mortaliteten under 1820- och 1880-talen - en jämförelse mellan Trehörna och Linköping

Mortaliteten under 1820- och 1880-talen - en jämförelse mellan Trehörna och Linköping.

Uppsats i historia skriven av Maria Larsson.
Handledare: Kalle Bäck.

Universitetet i Linköping.
Samhällsvetenskapliga institutionen.
Historia 2, VT 1993.

PDF: Mortaliteten under 1820- och 1880-talen

Socken: Trehörna

Period: 1800-tal

Kategorier: Levnadsöden, Personberättelser och Samhällsvetenskap (Historia)

Källa: Maria Larsson

1135