Sammanställning av: H. Larsson, S. Larsson, S.Lorentsson, J. Rosenquist, sektion Ekoteknik, Mitthögskolan i Östersund 1994