Samtal i Slöjdvillan 1992 och nedskrivet av Roland Hagberg