Karta över milstenarnas placering

Här visas var milstenarna är placerade i Ödeshögs Kommun.

Socken: Övrigt

Kategori: Fornlämningar (Milstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg

ocr