Sven Ross-Vissman

Sven f.1769-1772 i Säby (olika födelseuppgifter i husförhörslängderna, ej funnen i födelseboken och således okända föräldrar)

Sven Nn efterträder avlidne livgrenadjär Samuel Ross i Rossholmen 1799
och kallas Sven Ross i Östgöta regementes soldattorp nr 21
Vigsel i Ödeshög 1801-01-04:
"grenadjär Sven Råss och
pigan Maja Persdotter i Råssholmen"

Barn:
Peter f.1801-08-04 i Ödeshög, Rossholmen
Johannes f.1803-01-24 i Ödeshög, Rossholmen

grenadjär Sven Ross är ute i Europa och krigar från 1805 till 1809, "fången" står det i husförhörslängden. Efter återkomsten till Ödeshög flyttarSven Ross , hustru Maja och barnen till torp på Kulhults ägor, tjänstgör som arbetskarl där något år.
Sven blir antagen 1810 som livgrenadjär för rote 91 i Väderstad, Vistad och kallas då Sven Vistman i militärrullorna, men i Ödeshögs kyrkoböcker heter han Sven Vissman.
En ny livgrenadjär Sven Ross f.1780 i Ödeshög tar över tjänsten och soldattorpet i Rossholmen; ej att förväxlas.
Sven Vistman, får avsked 1815-03-30 under cassationsmönstringen med läkarintyg: sjuklig och svag.
Sven Vissman flyttar tillbaks till Kulhult, hustru och barn bor kvar där och inte i Väderstad, Vistad; tveksamt om Sven bodde där alls - han finns inte i Väderstad i några husförhörslängder, han kanske enbart innehade tjänsten som hör till soldattorpet, men var ständigt på militära uppdrag, ty det var oroliga tider då.
I Kulhult blir Sven torpare, flyttar till Havrekullen 1823 och tar över fastigheten som hustrun Maja Persdotters mor Christina Larsdotter äger.

Barn:
Johannes Svensson Vissman (Född: 1803-01-24 död: 1887-08-15)
Peter Svensson Vissman (Född: 1801-08-04 död: 1891-06-13)

Relaterade personer:
Maja Persdotter (Född: 1770-12-16 död: 1850-09-13)

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Taggar: Havrekullen, Kulhult och Rossholmen

Källor: Generalmönsterrullor Östgöta regemente nr 255-258, Kyrkobokslängderna och Mantalslängderna