Glänstorp Lyckhemmet

Soldattorp nr 70 Ombergs Kompani

?-1794
Afskedade soldaten Olof Hagelin f. 1723-01-09 i Svanshals, död 1794-12-23 i bröstplågor.
Gift med
Anna Jansdotter f. 1723-10-25 i Rök, död 1806-04-13.

Okänt när de flyttade hit. Däremot finns antecknat att Anna Jansdotter bodde hos sin dotter och måg i Krusagatan, Rök de tre sista åren av sin levnad.

1787?-1810

Lifgrenadier Håkan Solberg f. 1763-06-15 i Svanshals.
Gift 1787-10-21 med
Anna Karin Andersdotter f. 1764-12-14 i Harstad.

Det finns inga uppgifter på när familjen kom till torpet eller när de flyttade. Troligen kom föräldrarna 1787-88 eftersom äldsta dottern är född i Glänås och flyttade 1810 någon gång. Familjen flyttade till Lindtorpet under Särtzöga ägor.

Barn:
Catharina f. 1788-08-31, död 1812-08-04
Charlotta f. 1791-12-30
Maja f. 1794-01-12
Anna Kaisa f. 1797-01-29 Flyttade till Särtsöga 1814.
Jonas f. 1800-06-14
Karl f. 1804-04-24

Alla födda i Svanshals. Barnen hette Solberg i efternamn. Däremot står det Catharina Håkansdotter i husförhörsl. Hon tog även namnet Solberg.

Catharina Håkansdotter Solberg flyttade från Fogelgatan till Rök 1805-11-04. Anteckning i utfl.l. B:1. Hon gifte sig 1787-10-26 i Svanshals med Fred Åkerstedt f. 1759 i Högby. Hans familj kom från Slaka 1806.

Boende på soldattorpet:

Vargärningskarl, Lifgrenadier Anders Andersson Glan f. 1787-02-02 i Svanshals.
Okänt när han kom hit. Antecknat att han var borta i Finland, inget datum.
Han finns med i husförhörslängden mellan 1807-1813

Vargärningskarl Jonas Glan f. 1887-11-31 i Trehörna
Gift med Katarina Andersdotter f. 1797-01-25 i Säby

Barn:
Anna Stina f. 1809-02-21 i Svanshals, död 1810-05-02

Jonas kom 1807 från Ödeshög och Katarina 1807 från Adelöf. Familjen flyttade till Trehörna 1810-10-01.

Vargärningskarl: En extrasoldat eller reserv som uttages i krig. Användes i början på 1800-talet.

1810-1812

Lifgrenadier Magnus Hellström Glentzell f. 1769-05-29 i Rök, död 1812-06-16.
Gift 1791-10-21 med
Enkan Brita Jansdotter f. 1752 i Egby, död 1820-05-29.

Magnus kom till socknen från Harstad 1789 och Brita kom från Harstad 1784. De bodde tidigare i Hallberga soldattorp nr 74, Nybygget, de flyttade hit 1810.

Barn:

Hans Månsson Glänsäll f. 1792-06-03
Nils Månsson Glänsäll f. 1796-07-26 i Svanshals.

Magnus dog i frossa. Han hade bevistat sista Pomerska tåget och blev fången i Lybeck och förd till Frankrike. Han begravdes den 24 juni 1812 enligt dödsbok.

Brita Jansdotter bodde kvar på torpet till sin död 1820. Hans Månsson antog namnet Glänsäll, han blev soldat på detta torpet, se nedan.
Nils Månsson Glänsäll kom från Linköping 1814 och flyttade tillbaka dit 1816-09-17.

Namnet på torpet står angivet första gången 1813 och då som Glanstorp, detta ändrades till Glänstorp 1816. Kan vara ett skrivfel.

1812-1841

Lifgrenadier Hans Månsson Glänsäll f 1792-06-03 i Svanshals.
Gift 1818-04-21 med
Stina Nilsdotter f. 1790-03-25 i Väderstad.

Hans Föräldrar: Lifgrenadier Magnus Hellström och Brita Jansdotter på Hallberga.

Han flyttade hit i oktober 1812 från Väderstad och hon 1816 från Fornåsa.

Barn:

Carolina f. 1820-02-23, död 1820-05-16
Nils Peter f. 1822-01-30
Carl Johan f. 1824-10-22, död 1824-10-24
Joachim Edvard f.1829-03-20
Adolph Fredric f. 1832-09-16
Alla födda i Svanshals.

Familjen flyttade till Trehörna 1841-12-06. Hans Glänsäll blev antagen som soldat 1812-08-24. Han hade fått avsked när familjen flyttade 1841, datum okänt.

1840-1843

Grenadier Gustaf Hansson God f. 1817-07-28 i Stora Åby.
Gift 1840 med
Anna Greta Abrahamsdotter f. 1817-02-08 i Heda.

Barn: Carl Johan f. 1840-12-10 i Heda

Gustaf kom till torpet 1840 från Heda, Anna Greta kom 1841 från Heda. Familjen flyttade till Nyköping 1843.

1843-1860

Corporal Peter Lord f. 1807-09-07 i Herrestad.
Gift 1826-10-20 med
Johanna Hansdotter f. 1799-07-03 i Ödeshög.

Flyttade hit 1843 från Lorby Mellangård.
Paret fick troligen inga barn. De flyttade till Rök 1860.

Boende på torpet: Anna Sophia Persdotter f. 1831-10-09 i Stora Åby.
Hon kom 1844 från s. 173 och flyttade till Kumla 1847.

Piga Greta Maria Persdotter f. 1831-02-20 i Rogslösa. Hon kom från Glänås Frälsegård 1852 och flyttade 1859 till s. 124?.

1863-1883

Lifgrenadier Per Wilhelm Waller f. 1837-06-06 i S. Per. Inflyttad i socknen
1856 från S Per. Han kom till Glänstorp från Kyleberg 1863 där han varit dräng.
Gift 1868-05-10 med
Clara Mathilda Johansdotter f. 1843-02-23 i Rinna.
Hon kom från Hof 1868-03-22 med sin son.

Hennes oä son:
Hjalmar f. 1863-07-31 i Hof

Gemensamma barn:
Ivar Wilhelm f. 1868-09-08
Oskar Ferdinand f. 1870-11-02
Hilma Viktoria f. 1873-06-27
Sigrid Matilda f. 1875-10-29
Karl Axel f. 1878-06-16
Gerda Maria f. 1881-03-13
Alla födda i Svanshals.

Hjalmar flyttade till N Amerika 1881-03-24. Den övriga familjen flyttade till N Amerika 1883-04-17.

Arbetare på torpet:
Johan Johansson f. 1826-07-06 i Habo, Skaraborgs län. Kom från Rök 1857. Han flyttade omkring 1866 och uppges att han afled i Galesburg, N Amerika 1867-02-14.
Gift 1857-10-24 med

Johanna Persdotter f. 1825-01-30 i W Harg. Kom från Sya 1850.

Barn:
Gustaf Henning f. 1860-07-14 i Svanshals
Carl Wilhelm f. 1866-02-22 i Svanshals

Hustru och barn flyttade till s. 106, Svanshals Svanegård 1868.

Inhysta pigan Carolina Andersdotter f. 1848-04-24 i Adelöf. Kom 1872 från Kylebergs Säteri.
Barn:
Oskar Axel f. 1872-10-17 i Svanshals
Edvard f. 1874-08-20, i Svanshals, död 1874-08-25 i slag
Efternamn på barnen ha använts Andersson eftersom modern hette Andersdotter. Finns inte uppgifter på rätt efternamn.
Familjen flyttade till Norrköping 1874-10-24.

1884-1920
Siste soldaten
på torpet var

Lifgrenadier Johan Albert Torin f. 1857-12-24 i Harstad, död 1940-02-27
Gift 1882-10-28 med
Emilia Beda Mathilda Larsson f. 1858-10-28 i Vadstena.

Hustruns barn i tidigare gifte:
Eda Mathilda Elisabeth f. 1874-12-23 i Vadstena. Flyttade till Norrköping 1890-11-14.

Gemensamma barn:
Judith Maria f. 1883-12-10 i Rinna
Elin Katarina f. 1885-09-15
Karl Erik f. 1887-08-10
Ruth Cecilia f. 1890-11-22, död 1894-11-15
Elsa Vilhelmina f. 1892-05-21

Anna Erika f. 1894-10-27
Sara Rebecka f. 1896-06-11

Familjen kom från Rinna 1884-04-23.
Torin inskevs år 1880-05-18 som soldat och fick avsked 1912.

Judith Maria och Elin Katarina bodde inte kvar på torpet enl församlingsbok av år 1900.
Karl Erik bodde inte kvar 1910 enl förs.bok, däremot bodde Frans Johan Källqvist, skomakeriarbetare f. 1855 på torpet. Han flyttade troligen före 1920.
Elsa Vilhelmina och Anna Erik hade flyttat 1920 enl förs.bok.
Några exakta datum finns inte f n.

Johan Albert blev senare Fjärdingskarl och dottern Sara arbetade som piga hos föräldrarna.
Torpet upphörde som soldattorp 1912 pga friköp av J A Torin.

Fastigheten inköptes 1941 av Oskar Karlsson, som år 1946 sålde den till dottern Inez och mågen Karl Jacobsson. Dessa rev den ursprungliga bostaden och byggde en ny egnahemsvilla efter sitt förvärv av fastigheten. Den används numera som åretruntbostad.

Personer:
Anna Greta Abrahamsdotter (Född: 1817-02-08)
Anna Karin Andersdotter (Född: 1764-12-14 död: 1845-10-06)
Carolina Andersdotter (Född: 1848-04-24)
Katarina Andersdotter (Född: 1797-01-25)
Edvard Andersson (Född: 1874-08-20 död: 1874-08-25)
Oskar Axel Andersson (Född: 1872-10-17)
Anders Glan Andersson (Född: 1787-02-02)
Anna Stina Glan (Född: 1809-02-21 död: 1810-05-02)
Jonas Glan (Född: 1887-11-31)
Adolph Fredric Glänsäll (Född: 1832-09-16)
Carl Johan Glänsäll (Född: 1824-10-22 död: 1824-10-24)
Carolina Glänsäll (Född: 1820-02-23 död: 1820-05-16)
Joachim Edvard Glänsäll (Född: 1829-03-20)
Nils Peter Glänsäll (Född: 1822-01-30)
Carl Johan God (Född: 1840-12-10)
Olof Hagelin (Född: 1723-01-09 död: 1794-12-23)
Johanna Hansdotter (Född: 1799-07-03)
Gustaf Hansson God (Född: 1817-07-28)
Magnus Hellström Glentzell (Född: 1769-05-29 död: 1812-06-16)
Anna Caijsa Håkansdotter Solberg (Född: 1797-01-29)
Catharina Håkansdotter Solberg (Född: 1788-08-31 död: 1812-08-04)
Charlotta Håkansdotter Solberg (Född: 1791-12-30)
Maja Håkansdotter Solberg (Född: 1794-01-12)
Carl Håkansson Solberg (Född: 1804-04-24)
Jonas Håkansson Solberg (Född: 1800-06-14)
Anna Jansdotter (Född: 1723-10-25 död: 1806-04-13)
Brita Jansdotter (Född: 1752 död: 1820-05-29)
Clara Mathilda Johansdotter (Född: 1843-02-23)
Carl Wilhelm Johansson (Född: 1866-02-22)
Gustaf Henning Johansson (Född: 1860-07-14)
Johan Johansson (Född: 1826-07-06 död: 1867-02-14)
Emilia Beda Mathilda Larsson (Född: 1858-10-28)
Peter Lord (Född: 1807-09-07)
Hans Månsson Glänsäll (Född: 1792-06-03)
Nils Månsson Glänsäll (Född: 1796-07-26)
Stina Nilsdotter (Född: 1790-03-25)
Anna Sophia Persdotter (Född: 1831-10-09)
Greta Maria Persdotter (Född: 1831-02-20)
Johanna Persdotter (Född: 1825-01-30 död: 1905-02-12)
Håkan Solberg (Född: 1763-06-15 död: 1847-01-13)
Anna Erika Torin (Född: 1894-10-27)
Eda Mathilda Elisabeth Torin (Född: 1874-12-23)
Elin Katarina Torin (Född: 1885-09-15)
Elsa Vilhelmina Torin (Född: 1892-05-21)
Johan Albert Torin (Född: 1857-12-24 död: 1940-02-27)
Judith Maria Torin (Född: 1883-12-10)
Karl Erik Torin (Född: 1887-08-10)
Ruth Cecilia Torin (Född: 1890-11-22 död: 1894-11-15)
Sara Rebecka Torin (Född: 1896-06-11)
Hilma Viktoria Waller (Född: 1873-06-27)
Hjalmar Waller (Född: 1863-07-31)
Ivar Wilhelm Waller (Född: 1868-09-08)
Karl Axel Waller (Född: 1878-06-16)
Oskar Ferdinand Waller (Född: 1870-11-02)
Per Wilhelm Waller (Född: 1837-06-06)
Sigrid Matilda Waller (Född: 1875-10-29)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Emigration och Glänås Södergård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Torpinventering 1990, Utflyttningslängd och Vigsellängd