Luffare man minns

Detta är några av de luffare som fanns i bygderna.

PDF: Luffare

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Levnadsöden (Luffare)

Taggar: Holaveden

Källa: Christer Wiking

1058