Åby Södergård 4:11 Kronberga

Åby Södergård 4:11 Kronberga
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Åby Södergård 4:11 Kronberga - torp nr 172

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Soldattorp)

Taggar: Åby Södergård

Källa: Torpinventering 2008

2147