Scoutsamling

Stående från vänster:1: Ruben Ceder
:2 Sven Kajling
:3 Bertil Östensson.
:4 Artur Andersson
:8 Lasse Sundin.
:9 Allan Bremer.
:10 Kurt Broberg.

Sittande från vänster:1 Helge Linderholm
:3 Erik Göransson.
:4 Bengt Ahlborg.
:5 Karl-Erik Falk.
:6 Tage Johansson.

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategorier: Föreningar, Föreningsliv, Händelser och Personer

Källor: Donator: Lisa Andersson och Fotograf Halvar Andersson