Siggeryds skolelever åk 3 till åk 7 läsåret 1950-51

Lärare Werner Falk.

Nedersta raden från vänster; Siri Fransson (åk4), Sigbritt Karlsson (åk3), Gösta Staaf (åk5), Bengt Andersson (åk3), Birgitta Lindberg-Edstedt (åk5), Anja Turunen-Karlsson-Olsson (åk7), Ingrid Staaf (åk7), Viola Johansson-Lundin (åk5) och Anna-Britta Karlsson-Alvarsson (åk4).

Mellersta raden 1 från vänster; Rune Karlsson (åk7), Nils Söderman, Sten Pantzar (åk6), Key Axelsson (åk3), Sven-Erik Karlsson, Ebbe Åsenhed (åk7) och Kurt Gustavsson (åk6).

Mellersta raden 2 från vänster; Sten-Åke Johansson (åk6), Lars Åsenhed (åk5), Per-Arne Johansson-Sunneteg (åk5) och Bernt Waldemarsson (åk6).

Översta raden från vänster; Rune Palm (åk6), Uno Karlsson (åk3), Göran Karlsson (åk5) och Stig Johansson (åk6).

Frånvarande: Majken Gustafsson (åk4).

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Personer och Skolor

Källor: Ebbe Åsenheds samlingar och Wiola Lundin, Kushult