Sjötrafiken på Hästholmen: Något om massavedtransporter

I slutet här hittar ni författarens e-mail-adress. Han tar tacksamt emot kontakter som såväl vill veta mer, som har egna historier att berätta.

johanmmolin@gmail.com

PDF: Vedfrakt Hästholmen

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Kommunikation och Samhällsfunktioner

Källa: Johan Molin

2509