Skolåterträff Stora Åby, 18 maj 1980

Skolåterträff 1985 i Stora Åby.
Övre raden från vänster:
1. Göran Karlsson
2. Kurt Olofsson
3. David Vibäck
4. Nils Andersson
5. Gunnar Karlsson (Nordahl)
6. Sven-Erik Axelsson
7. Bertil Wettergren
Mittenraden från vänster:
1.Katarina Andersson
2. Bernt Karlsson
3. Bjarne Waldau
4. Aina Gustafsson
5. Eivor Rydberg
Nedre raden från vänster:
1. Christina Wilén
2. Ing-Marie Karlsson
3. Hjördis Johansson
4. Ing-Britt Gustavsson
5. Prästen Carl Magnusson
6. Gurli Magnusson (fru till prästen)
7. Birgitta Strelin (född Fransson)
8. Lärare Rolf Selén
9. Inga-Lill Selén (fru till läraren)

Socken: Stora Åby

Period: 1980-tal

Kategori: Personer

Källa: Veronica Strelin