Skolklass Ödeshög.

Namn på klassens elever med läraren Söderberg :
Sittande från vänster: Stanley Fransson, Bertil Johansson, Sverker Nilsson, Göran
Friberg, Bruno Lago, Hans Andersson, knäst. fr.v, Stig (Smutta ) Karlsson, Lars Hansson, Arne Nilsson, Lars Palmer, Paul Engvall, Allan Karlsson, Kurt Modig,
Stig-Evert Nilsson ( Nitsborn ), Rune Karlsson ( Äng ) Stående fr. v. Maj Vahlström,
Ragnar Augustsson, Astrid Johansson, Edit Pettersson, Inga Jakobsson (Sestorp),
Maj-Britt Aubertin, Siv Blondell, Ragnhild Isaksson, Ulla Wallbo, Eivor Nöjd,
Hjördis Andersson, Bolling, Elsa-Stina Larsson, Siv Andersson, Astrid Andersson, ?? .

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Byggnader (Skolbyggnad), Personer och Skolor

Källa: Bruno Lago

ocr