Skolklass Ödeshögs skola.

Skolklass Ödeshögs skola
Bakre raden från vänster:
1. Leif Hägg.
2 Göran Dahl.
3.Åke Wilen.
4.Börje Karlsson.
5.
Mellersta raden från vänster:
1. Göran Håkansson.
2. Magnus Stav.
3. Jan Jönsson.
4. Perolof Ahlborg.
5. Roland Gustavsson (Kålen)
6. Kjell Persson.
7.Yngve Gustavsson.
8. Kurt Blixt.
9. Kurt Pihl.
10. Ejan Sköld.
Främre raden från vänster:
1. Birgitta Jonsson.
2. Anna-Lena Svensson.
3. Gunilla Lejon.
4. Gunnbritt Gunnarsson.
5. Anita Samuelsson.
6. Catharina Johansson.
7. Birgitta Andersson (Svemb)
8. Birgitta Axelsson (Bibbi)
9. Anita Johansson.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1950-tal och 1960-tal

Kategorier: Byggnader (Skolbyggnad), Personer och Samhälle

Källa: Gunilla Lejon/Granevik

ocr
Skolklass odeshogs skola