Heda kyrka

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i
Linköpings stift 2004

PDF: Heda kyrka

Socken: Heda

Period: Medeltid

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Taggar: Heda

Källa: Östergötlands museum

554