Uppteckningar av: Elis Åström. Bok: Folktro och Folkliv i Östergötland