Vägar till makt, prestige och evigt liv - Maktstrukturer i västra Östergötland under vikingatid och tidig medeltid

B-uppsats i arkeologi. Lunds universitet, vårterminen 1997.
Av Göran Gäreskog. Handledare Mats Larsson.

PDF: B-uppsats

Socknar: Heda, Rök och Ödeshög

Perioder: Forntid och Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Källa: Göran Gäreskog

2053