Gamla vägar och stigar i Stora Åby skogsbygd

Gamla vägar och stigar i Stora Åby skogsbygd. En beskrivning över hur kommunikationen såg ut, vilka risker som fanns på 1700-1800-talet. Ur boken: Strövtåg i Lysingsbygden sid. 114. Art. av Lars Andersson.

PDF: Gamla vägar och stigar i Stora Åby skogsbygd

Socken: Stora Åby

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategorier: Byar, Folkliv, Gårdar, Kommunikation, Levnadsöden, Natur, Näringsliv, Personberättelser och Sägner

Taggar: Lysings härad och Ödeshögsbygden

Källa: "Strövtåg i Lysingsbygden"

444