Backen

Grenadjärtorp nr 51 Vadstena Kompani

1739-1770

Enligt soldatregistret fanns en soldat Gabriel Lundblad f. 1716 , död 1785-05-20 boende på torpet.
Han blev antagen som soldat 1739 och fick avsked 1770. Det innebär inte att han var på detta torp hela den tiden, men det har tagits med eftersom det inte finns några andra uppgifter om detta f n. Det går inte att hitta i några husförhörslängder.

1789-1790

Ryttare Sven Nelson? f. 1787 i Torpa. Gift med
Inga Olsdotter född i Rinna.

Barn: Lena Stina f. 1788-12-28 Svanshals.

Familjen flyttade till Trehörna troligen 1790 när den nya ryttaren tillträdde.

1790-1804

Ryttare Lifgrenadier Anders Wallberg f. 1768 i Harstad. Gift 1791 med
Katrina Nilsdotter f. 1768-10-16 i Haurida, Jönköpings län.
Han kom från Harstad 1790 och hon kom från Wäderstad 1791-10-09.

Barn: Pehr Göran f. 1792-07-18
Nils f. 1794-08-28, död 1798-08-21
Lars f. 1797-05-23
Jan f. 1801-09-03
Alla barn födda i Svanshals.

Familjen flyttade till Harstad socken, troligen 1804.

1804-1825

1813 nämns torpet med namn Backen.

Lifgrenadier Johan Glad f. 1778-11-05 i Trehörna. Gift 1808-03-13 i Stora Åby med
Stina Samuelsdotter f. 1778-??-11 i Stora Åby.
Han kom från Trehörna 1804. Blev antagen som soldat 1803 och fick avsked 1830.

Hon kom från Stora Åby 1808. Hon var Lifgrenadierenka från Jernstad, Carlsgårds ägor. I vigsellängden har hon efternamnet Söderman, det förekommer inte någon gång senare efter giftet med Johan Glad.

Barn: Peter f. 1810-10-11
Carl Johan f. 1813-04-24 död 1819-09-14
Barnen födda i Svanshals och med efternamn Johansson.

Boende:
Piga Sara Larsdotter f. 1778-12-21 i Trehörna. Hon kom från Hogstad 1804. Det kan vara en syster till Johan Glad, men det är osäkert. Det finns bara en Sara som är född 1778 i Trehörna, så hennes födelsedata bör stämma. Hon flyttade till Trehörna
1808-03-15.

Dräng Nils Samuelsson f. 1749-04-30? i Svanshals. Anteckning att han är ogift fattighjon. Bodde inte kvar 1807.

Piga Cajsa Nilsdotter f. 1787-06-19? i Svanshals. Anteckning att hon är fattighjon.
Bodde inte kvar 1807.

Det finns inga anteckningar om vart och när familjen flyttade f n. Det kom en ny soldat 1825 så det antas att familjen Glad flyttade då.

1825-1829

Lifgrenadier Petter Uller f. 1802-04-23 i Harstad, död 1829-09-11 i bröstfeber.
Han kom till torpet från Väderstad 1825.

Enligt dödsbok var han ogift. Han blev inskriven som lifgrenadier 1824-12-16.

1827-1829

Anders Andersson f. 1788-04-02 i Kumla. Gift med
Anna Svensdotter f. 1789-10-01 i Svanshals

Barn: Maja Stina f. 1814-01-07 i Kumla
Johanna Sophia f. 1822-06-12 i Kumla
Carolina f. 1826-02-28 i Svanshals

Familjen kom 1827-11-17 från sid 222, Wallby Häroldsgård och hela hushållet transporterades till sid 114, Lorby.

1829-1841

Lifgrenadier Petter Lord f. 1810-02-22 i Ödeshög, död 1875-01-10. Gift 1831-11-05 med
Maja Cajsa Nilsdotter f. 1807-09-13 i Herrestad, död 1884-11-20.

Han kom från Heda 1829 och blev antagen som soldat 1830, fick avsked
1840-06-26. Han var född med efternamn Hansson, anteckning att han var d y.
Hon kom från Valla Sk Säteri 1831, sid 302.

Barn: Adolph Fredric f. 1832-05-11
Charlotta Vilhelmina f. 1835-02-25 död 1836-04-01 i bröstsjukdom
Johan August f. 1837-02-07 död 1838-06-04 i feber
Augusta f. 1839-05-28 död 1839-10-02 i kikhosta
Johan August f. 1840-08-05
Alla barnen födda i Svanshals. Barnens efternamn är Lord.

Familjen flyttade till Ödeshög, Munkeryd 1841. Petter och Maja Cajsa bodde kvar
där till sin död. Sonen Adolph Fredric antecknades som svagsint, han bodde hos föräldrarna hela tiden.

1841-1872

Lifgrenadier Anders Eriksson Lord f. 1817-02-07 i Stora Åby, död 1872-03-09.
Gift 1843-02-24 med
Charlotta Larsdotter f. 1816-03-10 i Ödeshög, död 1877-07-31.

Barn: Anders Peter f. 1841-04-05 i V. Tollstad hennes oä son
Carl Johan f. 1844-05-23 död 1854-01-27
Johan Magnus f. 1846-12-18 död 1847-01-24
Mathilda f. 1847-12-31
Anna Charlotta f. 1850-03-21 död 1851-03-28 i slag
Anna Sophia f. 1851-12-04
Lovisa Carolina Christina f. 1855-08-22
Otto f. 1858-06-25 död 1863-01-09 o mässlingen
Gemensamma barn födda i Svanshals. Efternamn Lord på alla barn.

Anders Eriksson Lord kom från Wallby Häroldsgård 1841-10-16. Han blev antagen som soldat 1841-02-15 och fick avsked 1866-06-29. Hon kom med sonen från Västra Tollstad 1841-11-04.

Anders Peter blev häktad för stöld, snatteri 1858-04-15 och dömd vid Göstrings Häradsrätt. Han flyttade 1860 till sid. 72, Wallby Häroldsgård No 1 Rusthåll.

Mathilda flyttade till Wäderstad 1866-10-24.
Anna Sophia flyttade till Herrestad 1868-10-24
Lovisa Carolina Christina flyttade till sid 37, Hallberga Drängegård 1870.

Efter Anders Lords död flyttade Charlotta Larsdotter till sin son Anders Peter med familj i Hallberga W Norrgård. Hela familjen flyttade vidare till Glänås Kronogård,
1874-11-10 där Charlotta avled 1877-07-31.

Boende
Gustava Soult f. 1834-06-05 i Svanshals. Kom från Walla Kronogård 1848 och flyttade till s. 96, Wallby Klöfvergård 1849.

Pig Anna Eriksdotter f. 1820-12-11. Hon kom från Ekeby 1847 och flyttade till KUmla 1848.

1867-1883

Lifgrenadier Adolph Andersson Flod f. 1845-01-18 i Harstad. Gift 1869-11-22 med
Gustafva Petersson f. 1845-05-24 i Linköping.

Han kom från Rök 1867-11-25 och hon kom från Linköping 1869. Anteckning om att Adolph uttagit bevis till äktenskap i Linköping 1869-10-23.
Adolph blev antagen som soldat 1866-11-27 och fick avsked 1882-03-30. Han blev Korpral någon gång omkring 1871.

Barn: Carl Edvin f. 1870-03-09, död 1870-05-25
Elin Olivia f. 1871-07-08
Karl Hugo f. 1874-04-17
Sigrid Teresia f. 1876-10-11
Oskar Robert f. 1879-01-02
Filip Leonard f. 1881-12-29

Alla barn födda i Svanshals. Barnens efternamn antas vara Flod.

Elin Olivia emigrerade till N Amerika 1882-03-27 och resten av familjen följde efter
till N Amerika 1883-07-13.

Piga Althea Andersdotter f. 1850-01-03 i Harstad.
Hon kom hit 1868-11-06 från Hof och flyttade till Bjelbo 1869-10-24.

1883-1886

Lifgrenadier Karl Johan Vallman f. 1862-12-26 i Appuna.
Han flyttade hit 1883-11-08 från Hof och flyttade vidare till Hogstad 1884-10-24.

1885-1886
Arrendator:
Arbetare Karl Oskar Karlsson f. 1856-02-14 i Ekebyborna. Gift 1883-10-21 med
Josefina Johansson f. 1857-08-19 i Brevik, Skaraborgs län

Barn: Oskar Ivar f. 1886-01-01 i Svanshals.

Familjen kom från sid. 63, Stora Kullen, 1885-11-10 och flyttade till Wäderstad
1886-10-25.

Boende

Arbetare Johan Henning Karlsson f. 1866-10-18 i Svanshals. Han kom från Stockholm 1890-07-25 och flyttade till Ekeby 1890-10-27.
Anteckning om att han "Tjenat 1887-09-13-1890-07-07 vid Svea Art, aflagt andra konstapel...?, afsked med utmärkt vitsord Nr 105 Wadstena com område. Tillhör 3:dje ?? t o m 1898."

1887-1907

Siste soldaten på torpet var

Livgrenadier Karl Vilhelm Vall f. 1864-10-30 i Svanshlas, död 1933-07-22.
Gift 1889-12-01 med
Elin Amalia Karlsson f. 1867-08-09 i Rök.

Karl W Vall blev antagen som soldat 1885-02-20 och fick avsked 1906-04-30.

Det verkar som om Karl Vilhelm Vall kom någon gång 1887, det finns inga uppgifter på det. Hustrun kom från Väderstad 1889-11-28.

Barn: Elsa Emerentia f. 1890-09-12
Ester Elisabet f. 1891-12-05
Edit Eleonora f. 1893-08-26
Knut Valdemar f. 1896-12-04
Karl Olof Herbert f. 1905-02-02.
Barnen födda i Svanshals.

Familjen utflyttade 1907.

1907-?

Arrendator Karl Fredrik Karlsson f. 1873-04-16 i Svanshals. Gift med
Ida Wilhelmina Melkersdotter f. 1876-04-30 i Svinstad.

Barn: Ingrid Maria f. 1897-02-08 i Svanshals

Troligen kom familjen 1907 när siste soldaten flyttade. Enligt församlingsbok av 1910 bodde ovanstående familj på torpet. Däremot finns inte torpet skrivet som grenadiertorp i församl.bok av 1920. Det är svårt att se vem som bodde där då. Familjen Karlsson finns inte antecknade så de måste ha flyttat. Okänt vart och när.

Husen finns kvar och används som ekonomihus. Beteckning Vallby 5:1.

I inventeringen finns inskrivet om att Sverige var ingripen i tre krig som utspelades under 1805-1814. 1200 man tillfångatogs och fördes till fångenskap i Frankrike. Tre år senare släpptes fångarna. I april 1810 skeppades soldaterna från Stralsund till Ystad och i september avmönstrades kompanierna i Linköping.
I rullorna inskrevs de soldater som den dagen erhöll avsked, däribland omnämns en soldat, Sven Cato 29 år med 7 tjänsteår, från Vallby i Svanshals. Dessutom finns ett kontrakt för drängen Carl Wilhelm Carlsson (Vall?) som blir antagen som grenadier på torpet som hör till Vadstena kompani.

Personer:
Althea Andersdotter (Född: 1850-01-03)
Carolina Andersdotter (Född: 1826-02-28)
Johanna Sophia Andersdotter (Född: 1822-06-12)
Maja Stina Andersdotter (Född: 1814-01-07)
Adolph Andersson Flod (Född: 1845-01-18)
Anders Andersson (Född: 1788-04-02)
Jan Andersson (Född: 1801-09-03)
Lars Andersson (Född: 1797-05-23)
Nils Andersson (Född: 1794-08-28 död: 1798-08-21)
Pehr Göran Andersson (Född: 1792-07-18)
Anna Eriksdotter (Född: 1820-12-11)
Anders Eriksson Lord (Född: 1817-02-07 död: 1872-03-09)
Carl Edvin Flod (Född: 1870-03-09 död: 1870-05-25)
Elin Olivia Flod (Född: 1871-07-08)
Filip Leonard Flod (Född: 1881-12-29)
Karl Hugo Flod (Född: 1874-04-17)
Oskar Robert Flod (Född: 1879-01-02)
Sigrid Teresia Flod (Född: 1876-10-11)
Johan Glad (Född: 1778-11-05)
Carl Johan Johansson (Född: 1813-04-24 död: 1819-09-14)
Josefina Johansson (Född: 1857-08-19)
Peter Johansson (Född: 1810-10-11)
Elin Amalia Karlsson (Född: 1867-08-09)
Ingrid Maria Karlsson (Född: 1897-02-08)
Johan Henning Karlsson (Född: 1866-10-18)
Karl Fredrik Karlsson (Född: 1873-04-16)
Karl Oskar Karlsson (Född: 1856-02-14)
Oskar Ivar Karlsson (Född: 1886-01-01)
Charlotta Larsdotter (Född: 1816-03-10 död: 1877-07-31)
Sara Larsdotter (Född: 1778-12-21)
Wilhelmina Lord Charlotta (Född: 1835-02-25 död: 1836-04-01)
Adolph Fredrik Lord (Född: 1832-05-11)
Anders Peter Lord (Född: 1841-04-05)
Anna Charlotta Lord (Född: 1850-03-21 död: 1851-03-28)
Anna Sophia Lord (Född: 1851-12-04)
Augusta Lord (Född: 1839-05-28 död: 1839-10-02)
Carl Johan Lord (Född: 1844-05-23 död: 1854-01-27)
Johan August Lord (Född: 1837-02-07 död: 1838-06-04)
Johan August Lord (Född: 1840-08-05)
Johan Magnus Lord (Född: 1846-12-18 död: 1847-01-24)
Lovisa Carolina Christina Lord (Född: 1855-08-22)
Mathilda Lord (Född: 1847-12-31)
Otto Lord (Född: 1858-06-25 död: 1863-01-09)
Petter Lord (Född: 1810-02-22 död: 1875-01-10)
Gabriel Lundblad (Född: 1716 död: 1785-05-20)
Ida Wilhlemina Melkersdotter (Född: 1876-04-30)
Sven Nelson (Född: 1787)
Cajsa Nilsdotter (Född: 1787-06-19)
Katrina Nilsdotter (Född: 1768-10-16)
Maja Cajsa Nilsdotter (Född: 1807-09-13 död: 1884-11-20)
Inga Olsdotter
Gustafva Petersson (Född: 1845-05-24)
Stina Samuelsdotter (Född: 1778)
Nils Samuelsson (Född: 1749-04-30)
Gustava Soult (Född: 1834-06-05)
Anna Svensdotter (Född: 1789-10-01)
Lena Stina Svensdotter (Född: 1788-12-28)
Petter Uller (Född: 1802-04-23 död: 1829-09-11)
Karl Johan Vallman (Född: 1862-12-26)
Edit Eleonora Vall (Född: 1893-08-26)
Elsa Emerentia Vall (Född: 1890-09-12)
Ester Elisabeth Vall (Född: 1891-12-05)
Karl Olof Herbert Vall (Född: 1905-02-02)
Karl Vilhelm Vall (Född: 1864-10-30 död: 1933-07-22)
Knut Valdemar Vall (Född: 1896-12-04)
Anders Wallberg (Född: 1768)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Emigration och Wallby Häroldsgård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd