Ängen Stridstorp

Grenadiertorp nr 75 Ombergs Kompani

1789-1790

Soldat Nils Apelblad f. 1739-07-22, datum osäkert, i Kumla, död 1790 i Finland.
Gift med
Anna Pehrdotter f. 1748-10-11 i Kumla. Prästen har gjort anteckning om att hon skulle ha dött 1769, men det kan inte stämma eftersom hon fick barn senare. Det har inte gått att få fram något dödsdatum.

Barn: Eric f. 1773-10-10
Lars f. 1779-06-26
Andreas f. 1783-07-22
Catharina f. 1787-06-30

Alla barn födda i Svanshals. Efternamn har antagits vara Nilsson, Nilsdotter.
Okänt när de flyttade hit eller när de flyttade härifrån.

1788-1802?

Soldat Johan Ekedahl f. 1736-01-26 i Häsleby. Gift 1792 med
Brita Ersdotter f. 1763-12-23 i Rök.

Barn: Lars Larsson f. 1784-01-01
Catharina f. 1792-12-04.
Barnen födda i Svanshals.

Familjen kom från Stora Åby 1788. Svårt att se när de flyttade härifrån, det har antagits att det var när den efterkommande soldaten kom till torpet 1802.
Johan fick avsked från sin soldattjänst någon gång under 1789-1800.
Okänt varför sonen har fått efternamnet Larsson. Dottern har antagits ha efternamnet
Johansdotter.

1802-?

Lifgrenadier Anders Strand f. 1782 i Rök.
Han kom hit från Rinna 1802.

Han var förlovad med Lena Egelin f. 1759 i Egeby. Hon dog innan de hann gifta sig 1806-05-06 i lungsot. Hon kom från Vadstena 1805.
Det finns inga anteckningar om vart Anders Strand skulle ha flyttat f n.

1808-1812

Under Vallby ägor står antecknat soldattorp Nr 75. Har tagit med detta under Lorby soldattorp.

Lifgrenadier Peter Andersson Strand f. 1789 i Vreta Kloster, död 1812-05-05.
Gift 1810-01-01 med
Hedvig Neuman f. 1782 i Nerike.

Peter kom från Klåckrike 1808. Paret gifte sig på Kyleberg 1810-01-01.

Barn: Christina Petersdotter f. 1810-10-26 i Svanshals

Enligt utflyttningsbok flyttade familjen till Kullerstad 1812-05-05.

1812-1818?

Det är första gången torpet nämns som Ängen.

Lifgrenadier Jonas Lorin f. 1789-08-22 i Harstad.
Han kom från Hof 1812. Har fått lysningsattest 1813-04-01. Gift 1813-11-16 med
Catharina Bengtsdotter f. 1787-08-17 i Harstad.

Hon kom från Harstad 1813, troligen vid giftermålet.

Barn:
Anders Peter f. 1816-07-04
Carl Johan f. 1817-12-13
Johanna f. 1819-10-02
Barnen födda i Svanshals. Efternamnet har antagits vara Lorin.

Carl Johan flyttade till Rinna vid giftermål 1859-08-19 med Johanna Carolina Samuelsdotter f. 1836-06-04 i Östra Tollstad, död 1919-12-31. Han ändrade sitt efternamn till Lorén eftersom det var flera som hade samma namn. Han dör
1904-11-16. Uppgifter från Göta Johansson.§

Familjen flyttade till Harstad, "men har därstädes icke fått inlemna något besked eller blifvit mantalsskrivna". Han hade då fått avsked som soldat. Det finns inte uppgift på när familjen flyttade så det antas vara 1818 när nästa soldat flyttade till torpet.

1818-1840

Lifgrenadier Nils Munter f. 1792-06-07 i Malexander. Gift 1818-11-17 med
Christina Erlandsdotter f. 1785-03-13.

Nils kom från Malexander 1818 och Christina från Ekeby 1818.

Barn: Johanna Christina f. 1821-07-06 i Svanshals
Efternamn antas vara Munter.

Anteckning finns att familjen inte har varit vistande i församlingen på flera år.
Antas att familjen flyttade 1840 när den nya soldaten flyttade hit.
Enligt dödsbok avled Enkling Nils Munter, 1851-08-05 på fattighuset. Han kom från
Malexander omkring 1816 och fick avsked som soldat 1824. Det finns antecknat
ytterligare ett efternamn, Wärk, osäkert.

1840-1843

Lifgrenadier, Corporal Peter Lord f. 1807-09-07 i Herrestad. Gift 1826-10-20 med
Johanna Hansdotter f. 1799-07-03 i Ödeshög.

Paret flyttade hit 1840 från s. 237, Wallby Klöfwergård och flyttade till Glänås Södergård, s. 18, 1843.

1844-1855

Lifgrenadier Peter Malm f. 1822-01-10 i Åsbo. Gift 1844-10-13 med
Anna Stina Danielsdotter f. 1817-03-04 i Åsbo

Paret flyttade hit från Åsbo 1844.

Barn: Johan Vilhelm f. 1845-07-26, död 1845-07-30 i slag
Carl August f. 1846-09-30, död 1847-09-17 i slag
Augusta Ulrica f. 1846-12-16
Hedda Margareta f. 1851-07-20
Amanda f. 1854-01-10

Alla barn födda i Svanshals. Efternamnet har antagits vara Malm.

Familjen flyttade till Åsbo 1855.

Till hus i stuga:
F d beväringskarlen och Enklingen Johan Peter Munter f. 1792 i Hof. Gift 1818 med
Greta Svensdotter f. 1780-09-29 i V Tollstad, död 1843-11-16 i kräfta.

Paret kom till orten 1818 från Vadstena. Johan Peter flyttade till fattighuset 1858, där han bodde till sin död 1867-12-13.

1856-1868

Lifgrenadier Carl Johan Ram Lack f. 1831-01-27 i Svanshals. Gift 1856-10-26 med
Anna Maria Jönsdotter f. 1831-02-05 i Ödeshög

Han kom från s. 136, Lorby Södergård Frälse, då hette han Ram i efternamn, hon kom från Rök 1856-11-10.

Barn: Carl Gustaf f. 1857-10-26
August Wilhelm f. 1859-09-10
Jonny f. 1862-04-22
Ada Wilhelmina f. 1864-07-23
Amanda f. 1867-01-14

Alla barnen födda i Svanshals. Efternamn Lack.

Piga: Hedda Rosina Persdotter f. 1844-07-11 i Ödeshög. Hon kom från Ödeshög 1860.
Hon flyttade tillbaka till Ödeshög 1861-10-24.

Hela familjen emigrerade till N Amerika 1868-05-23.

1865-1898

Siste knekten på torpet var

Lifgr. Anders Fredrik Strömberg Lack f. 1845-06-04 i Harstad.
Båda kom från Kyleberg 1869, men från olika torp.
A F Lack blev antagen som soldat 1868-05-16. Han hade efternamnet Strömberg tidigare.

1:a gifte 1869-02-12 med Johanna Johansdotter f. 1836-12-18 i Nässjö,
död 1874-08-25.

Barn: Maria Dorotea f. 1869-03-12
Carl August f. 1870-04-15, död 1870-08-27
Axel, Jakob f. 1873-07-25
Frans Oskar f. 1874-08-21.
Alla barnen födda i Svanshals och med efternamnet Lack.

Anders Fredrik Lack kom till orten från Harstad 1865-11-08.

2:a gifte 1876-09-24 med Augusta Karolina Karlsdotter f. 1841-04-02 i Rök.
Hon kom hit från Stora Åby 1876-10-20.

Barn: Augusta Vilhelmina f. 1877-12-14
Eda Karolina f. 1879-10-10
Karl Hjalmar f. 1881-11-01
Alla barn födda i Svanshals och med efternamnet Lack.

O ä fosterbarnet Frida Maria Johansdotter Lack f. 1889-09-07 i Wäderstad. Hon kom till familjen 1890-06-01 från Wäderstad.

Augusta Wilhelmina emigrerade till N Amerika 1891-08-03.
Axel Jakob flyttade till Väderstad 1887-11-01.
Frans Oskar flyttade till Hof 1889-10-29 och återkom från Kumla 1894-11-05.
Maria Dorotea flyttade till Hallberga Mellangård 1884-11-06.
Frans Oskar blev frikallad från värnplikt 1895.

Familjen utflyttade till Bäckstugan, Vallby Södergård år 1898.

Torpet nedlades år 1898 som grenadiertorp. Torpet var beläget på Kyleberg före Åbacken. Torpet revs på 1940-talet.

Torpet finns också inventerat under Stridstorp, Kyleberg i torpinventeringen. Det har tagits med på två ställen, Ängen, Lorby och Stridstorp, Kyleberg. Det har tillhört Lorby först och senare Kyleberg, i slutet av 1800-talet.

Personer:
Peter Andersson Strand (Född: 1789 död: 1812-05-05)
Nils Apelblad (Född: 1739-07-22 död: 1790)
Catharina Bengtsdotter (Född: 1787-08-17)
Stina Danielsdotter (Född: 1817-03-04)
Lena Egelin (Född: 1759 död: 1806-05-06)
Johan Ekedahl (Född: 1736-01-26)
Christina Erlandsdotter (Född: 1785-03-13)
Brita Ersdotter (Född: 1763-12-23)
Johanna Hansdotter (Född: 1799-07-03)
Frida Maria Johansdotter Lack (Född: 1889-09-07)
Catharina Johansdotter (Född: 1792-12-04)
Johanna Johansdotter (Född: 1836-12-18 död: 1874-08-25)
Anna Maria Jönsdotter (Född: 1831-02-05)
Augusta Karolina Karlsdotter (Född: 1841-04-02)
Anders Fredrik Lack Strömberg (Född: 1845-06-04)
Ada Wilhelmina Lack (Född: 1864-07-23)
Amanda Lack (Född: 1867-01-14)
August Wilhelm Lack (Född: 1859-09-10)
Augusta Wilhelmina Lack (Född: 1877-12-14)
Axel Jakob Lack (Född: 1873-07-25)
Carl August Lack (Född: 1870-04-15 död: 1870-08-27)
Carl Gustaf Lack (Född: 1857-10-26)
Eda Karolina Lack (Född: 1879-10-10)
Frans Oskar Lack (Född: 1874-08-21)
Jonny Lack (Född: 1862-04-22)
Karl Hjalmar Lack (Född: 1881-11-01)
Maria Dorotea Lack (Född: 1869-03-12)
Lars Larsson (Född: 1784-01-01)
Peter Lord (Född: 1807-09-07)
Anders Peter Lorin (Född: 1816-07-04)
Carl Johan Lorin (Född: 1817-12-13 död: 1904-11-16)
Johanna Lorin (Född: 1819-10-02)
Jonas Lorin (Född: 1789-08-22)
Amanda Malm (Född: 1854-01-10)
Augusta Ulrica Malm (Född: 1846-12-16)
Carl August Malm (Född: 1846-09-30 död: 1847-09-17)
Hedda Margareta Malm (Född: 1851-07-20)
Johan Wilhelm Malm (Född: 1845-07-26 död: 1845-07-30)
Peter Malm (Född: 1822-01-10)
Johan Peter Munter (Född: 1792 död: 1867-12-13)
Johanna Christina Munter (Född: 1821-07-06)
Nils Munter (Född: 1792-06-07 död: 1851-08-05)
Hedvig Neuman (Född: 1782)
Catharina Nilsdotter (Född: 1787-06-30)
Andreas Nilsson (Född: 1783-07-22)
Eric Nilsson (Född: 1773-10-10)
Lars Nilsson (Född: 1779-06-26)
Anna Pehrsdotter (Född: 1748-10-11)
Hedda Rosina Persdotter (Född: 1844-07-11)
Christina Petersdotter (Född: 1810-10-26)
Carl Johan Ram Lack (Född: 1831-01-27)
Anders Strand (Född: 1782)
Greta Svensdotter (Född: 1780-09-29 död: 1843-11-16)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Emigration och Lorby Mellangård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990 och Vigsellängd