Granstorp

1875-1891

Torpare Johannes Persson f. 1804-12-14 i Rök, död 1887-04-07.
Gift 1849-01-13 med
Maja Greta Johansdotter f. 1814-08-26 i Harstad, död 1891-11-14.

Familjen kom från Rinna 1860, och bodde i Norrhemmet under åren 1860-1875.
Paret bodde kvar på detta torp till sin död.

1900-1903

Sist boende på torpet var

Piga Kristina Behm f. 1841-11-27 i Stora Åby
hennes oäkta dotter
Hulda Josefina Johansdotter f. 1879-04-17 i Svanshals.
De inflyttade år 1900 från nr 25 i denna inventering, Glänås Smedgård.

Hulda Josefina utflyttade till N Amerika i nov 1902 och redan i maj 1903 följde mamman Kristina efter till N Amerika. Hon var då 62 år.

f.d Arbetaren Adil Johansson f. 1832-03-09 i Harstad, död 1916-08-04

Adil Johansson inflyttade samma år, 1900, från nr 19 i denna inventering, Högaberg.
Adil Johansson fick flytta till fattighuset i oktober 1902. Han bodde där till sin död
1916-08-04.

Anteckning från torpinventering:
Torpet eller backstugan Granstorp omnämns först i husförhörslängden för 1807-13 då f Lifgr. Anders Wall inflyttar 1807. Anders Wall var född 1749-07-12 och kom från Ryttartorpet nr 54 i Vadstena kompani, Spången, Åtorpet (nr 8 i denna inventering).

Troligen byggdes backstugan som pensionärsbostad för ryttaren i Åtorpet, båda på samma gård. Torpet revs troligen 1903. Beläget öster om ladugård i Valla Rusthåll.

Anteckning från biblioteket:
Enligt husförhörslängd ska torpet ha hetat Wallen och inte Granstorp som är antecknat ovan. Det finns f n inte belägg för detta. Anders Wall kommer inte att skrivas på
detta torp. Han skrivs på torp Wallen under Valla SK Säteri Rusthåll.

Personer:
Kristina Behm (Född: 1841-11-27)
Hulda Josefina Johansdotter (Född: 1879-04-17)
Maja Greta Johansdotter (Född: 1814-08-26 död: 1891-11-14)
Adil Johansson (Född: 1832-03-09 död: 1916-08-04)
Johannes Persson (Född: 1804-12-14 död: 1887-04-07)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Emigration och Valla Skatte Säteri Rusthåll

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990