Hagslund/Hagatorpet

1890-1922

F d lifgrenadier Gustaf Adolf Pang Dugtig Hag f. 1838-11-25 i Heda,
död 1920-06-11.
Han kom från Heda 1864-11-18.

När han flyttade till Soldattorp Östergård hade han efternamnet Pang, han ändrade det till Dugtig.
Någon gång omkring 1866 ändrade han ännu en gång till Hag. Han blev antagen som soldat 1864-02-24.

Gift 1865-10-22 med
Sophia Fredrika Andersdotter f. 1841-05-12 i Stora Åby, död 1923-09-02.

Barn:
Jenny Albertina f. 1867-09-13. Flyttade till Wäfversunda 1886-10-25.
Anna Mathilda f. 1870-05-02.
Emma Maria f. 1873-07-25. Flyttade till Källstad 1888-10-24, återkom 1890-11-13.
Karl Johan f. 1876-06-29
Ada Charlotta f. 1879-10-11

Barnen födda i Svanshals, efternamn Hag.

Barnhusbarn Nr 8302 Tora Maria f. 1893-12-15 i Stockholm, Maria Magdalena förs.
Hon kom hit från Stockholm 1894-05-17. Hon bodde inte kvar här 1920 enligt
församlingsbok. Det finns inget efternamn angivet på henne så det har antagits
att hon fick heta Hag.

Inhysehjon: Grenadieränka Karolina Persdotter Edgar f. 1830 i Rök.
Hon bodde här någon tid efter 1910. Det finns inga uppgifter f n.

Gustaf Adolf Hag med hustru och barnen Karl Johan och Ada Charlotta
flyttade hit 1890-11-13 från Svanshals Thoregård, Östergård.

Anna Mathilda flyttade till Hof 1886-11-01 och återkom därifrån 1887-11-11. Hon
flyttade 1888-10-24 till Hällestad.
Karl Johan flyttar till sid 260, 1893-11-16.
Emma Maria flyttar till sid 232, 1891-11-18
Jenny Albertina återkom 1891-11-18. Hon flyttar troligen vid giftermål till
Rök 1892-10-24.
Ada Charlotta flyttar någon gång omkring 1910, okänt vart.

Sofia Fredrika Andersdotter antog efternamnet Hag någon gång efter 1920.
Hon bodde kvar på torpet hos dottern Anna Matilda och hennes familj troligen
tills torpet nedlades 1922. Det framgår inte vart hon bodde fram tills sin död.

1920-1922

Snickare Axel August Malm f. 1868 i Tjällmo. Gift med
Anna Mathilda Hag f. 1870-05-02 i Svanshals.

Barn:
Alvar August f. 1908
Ingrid Maria f. 1911

Båda barnen födda i Rogslösa.

Familjen kom till torpet 1920 och flyttade 1922. Okänt vart.

Torpet revs på 1920-talet och tomtmarken återfördes till omgivande åker.

Personer:
Sophia Fredrika Andersdotter (Född: 1841-05-12 död: 1923-09-02)
Ada Charlotta Hag (Född: 1879-10-11)
Anna Mathilda Hag (Född: 1870-05-02)
Emma Maria Hag (Född: 1873-07-25)
Gustaf Adolf Pang Duktig Hag (Född: 1838-11-25 död: 1920-06-11)
Jenny Albertina Hag (Född: 1867-09-13)
Karl Johan Hag (Född: 1876-06-29)
Tora Maria Hag (Född: 1893-12-15)
Alvar August Malm (Född: 1908)
Axel August Malm (Född: 1868)
Ingrid Maria Malm (Född: 1911)
Karolina Persdotter Edgar (Född: 1830)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Svanshals Västergård

Källor: Dödslängd, Församlingsbok, Husförhörslängd, Inflyttningslängd och Torpinventering 1990