Heden Kåhretorp

1807-1826

Det är troligt att det fanns en stuga i närheten av Anders föräldrar, Lifgrenadier
Johan Pantzar och Katrina Persdotter, som familjen Blom bodde i. Detta låg under Svanshals Prästgård, ett namnlöst torp.

Anders Bloms son Carl är född i St Heden enligt födelseboken. Det finns ett Stora Heden som tillhör Svanshals Kyrkoherdeboställe 1831. Osäkert men troligt att det är samma. Familjen skrivs under båda torpen.

Roteringskarlen Anders Johansson Blom f. 1784-06-12 i Svanshals,
död 1821-03-08.
Gift 1808-12-26 med
Maja Persdotter f. 1770-12-23 i Rök

Barn:
Carl f. 1809-08-21 i Svanshals, St Heden, död 1810-07-20 i bröstfeber
Anders Johan f. 1811-12-01 i Svanshals. död 1812-08-12 i kikhosta
Carl Peter f. 1813-11-26 i Svanshals
Efternamn Andersson.

Anders flyttade hit 1807 från Rök. Han blev roteringskarl omkring 1812
Hustrun kom 1808 från Rök.

Han har ändrat sitt namn till Blom. Enligt vigselboken hette Anders, Johansson i efternamn. Anders flyttade till Rök 1806-11-18.
Prästen har även här skrivit fel födelseår på Anders.

Maja och Carl Peter flyttade till Barbrolyckan under Svanshals Prästgård 1826.

1835-1883

Stora Heden

Arbetare Carl Daniel (f. Johansson) Gomér f. 1801-05-16 i Malexander,
död 1878-06-30. Han kom till socknen 1821 från Rinna.

1:a gifte 1828-12-24 Boende i Walla Kronogård från 1828-1829. Flyttade med hustru och barn först till Kyleberg, där de bodde 1829-1831, därifrån till ett annat torp under Svanshals Prestgård. 1835 flyttade familjen till detta torp.
Hustru Maja Cajsa Andersdotter f. 1798-05-22 i Svanshals, död 1841-04-07 i bröstinflammation, troligen efter sista barnets födelse.

Barn:
Carl Emil 1830-01-25. Flyttade till Svanshals Thoregård 1850.
Per Fredrik August 1832-06-21. Flyttade till Linköping 1848.
Lars Georg 1835-06-04. Flyttade till Ekeby 1868.
Anders Gustaf 1838-01-21 Flyttade till N Amerika 1866-07-16
Petronella 1841-01-19, död 1842-06-23 i slag.

alla födda i Svanshals utom första barnet. Efternamn Gomér.

2:a gifte 1843-05-25
Hustru Stina Kajsa Eriksdotter f. 1806-04-09 i Allhelgona, död 1883-01-15
Hon kom från Allhelgona 1843.

1851-1888

Lilla Heden

Arbetare Samuel Jonsson f. 1816-09-01 i Rök, död 1876-04-13
Gift 1850 med Maja Stina Jonsdotter f. 1827-10-10 i Rök. Båda inflyttade från Rök 1851.
Barn: född

Carl Johan 1851-12-27 Flyttade till Hogstad 1871-10-14
Axel Edvard 1855-09-04 Flyttade t Hof 1870-10-24
Clara Augusta 1854-07-24 död 1854-07-25 i slag
Frans August 1858-03-31 Flyttade till Glänås 1874-11-18
Gustav Erik 1861-05-18 Flyttade till Glänås 1877-11-21
Anna Sofia 1864-06-27 Flyttade till Rök 1881-10-26
Hulda Carolina 1867-10-24 Flyttade till Glänås 1885-11-10
Hilma Matilda 1871-10-16

Alla födda i Svanshals.

Gustaf Fredrik emigrerade till N Amerika 1880-10-20
Maja Stina Jonsdotter och Hilma Matilda emigrerade till N Amerika 1888-07-22.

Siste brukaren av torpet (kan vara det som kallades Stora Heden) var

Torparen och Kyrkvaktmästaren Karl Gustaf Kåhre f. 1850-12-14 i Strå, död 1938.
Gift 1875-08-08 med Anna Karin Johansdotter f. 1851-01-01 i Undenäs, Skaraborsg län.

Barn: född

Klara Matilda 1876-05-04 i Källstad Flyttade till Rök 1890-11-07
Oskar Wilhelm 1879-10-02 i Herrestad Flyttade till Wäfversunda 1895-10-24
Axel Edvard 1882-04-11 i Svanshals
Adolf Birger 1885-06-22 i Svanshals
Eda Maria 1887-11-17 i Svanshals död 1890-10-10
Henning Olof 1890-07-29 i Svanshals

Familjen inflyttade 1884-11-17 från Stora Solberga, Svanshals.
Torpet upphörde pga friköp 1912 av Karl Kåhre.

Första lagfarten beviljades för lägenheten Kåhretorp 1:1 för Karl Kåhre.

Paret bodde kvar i torpet enl församlingsbok 1920, troligen bodde de kvar till sin död, det går inte att fastställa år 2004. Fastighetens nuvarande beteckning Svanshals Toregård 3:7. Används numera som åretruntbostad.

Personer:
Maja Cajsa Andersdotter (Född: 1798-05-22 död: 1841-04-07)
Anders Johan Andersson (Född: 1811-12-01 död: 1812-08-12)
Carl Andersson (Född: 1809-08-21 död: 1810-07-20)
Carl Peter Andersson Blom Andersson (Född: 1813-11-26)
Stina Kajsa Eriksdotter (Född: 1806-04-09 död: 1883-01-15)
Anders Gustaf Gomér (Född: 1838-01-21)
Carl Daniel Gomér (Född: 1801-05-16 död: 1878-06-30)
Carl Emil Gomér (Född: 1830-01-25)
Lars Georg Gomér (Född: 1835-06-04)
Per Fredrik August Gomér (Född: 1832-06-21)
Petronella Gomér (Född: 1841-01-19)
Anna Karin Johansdotter (Född: 1851-01-01)
Anders Johansson Blom (Född: 1784-06-12 död: 1821-03-08)
Maja Stina Jonsdotter (Född: 1827-10-10)
Samuel Jonsson (Född: 1816-09-01 död: 1876-04-13)
Adolf Birger Kåhre (Född: 1885-06-22)
Axel Edvard Kåhre (Född: 1882-04-11)
Eda Maria Kåhre (Född: 1887-11-17 död: 1890-10-10)
Henning Olof Kåhre (Född: 1890-07-29)
Karl Gustaf Kåhre (Född: 1850-12-14 död: 1938)
Klara Matilda Kåhre (Född: 1876-05-04)
Oskar Wilhelm Kåhre (Född: 1879-10-02)
Maja Persdotter (Född: 1770-12-23 död: 1840-05-29)
Anna Sofia Samuelsdotter (Född: 1864-06-27)
Clara Augusta Samuelsdotter (Född: 1854-07-24 död: 1854-07-25)
Hilma Matilda Samuelsdotter (Född: 1871-10-16)
Hulda Karolina Samuelsdotter (Född: 1867-10-24)
Axel Edvard Samuelsson (Född: 1855-09-04)
Carl Johan Samuelsson (Född: 1851-12-27)
Frans August Samuelsson (Född: 1858-03-31)
Gustaf Erik Samuelsson (Född: 1861-05-18)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Emigration och Svanshals Kyrkoherdeboställe

Källor: Födelselängd, Husförhörslängd, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd