Nisshult, Hybbeln

1843-1863

Brukaren Johannes Jonsson f. 1797-04-19 i Adelöf, död 1889-02-18
Gift med
Stina Jonsdotter f. 1795-07-21 i Grenna, död 1862-03-24

Barn:
Johan Petter f. 1822-05-13
Jonas Magnus f. 1824-08-07
Anders f. 1826-11-02
Gustaf f. 1829-04-03
Christina f. 1832-05-17
Johan August f. 1836-02-20, död 1853-03-19
Carl f. 1840-12-25, död 1843-03-24 i feber i Kalfhult. Han bodde inte på detta torp.
Barnen födda i Adelöf, efternamn Johansson, Johansdotter.

Fosterdotter:
Eva Lotta Andersdotter f. 1834-11-29 i Åby
Hennes föräldrar var Anders Persson och Stina Jonsdotter.
Hon kom hit 1848 från Kalfhult och flyttade till Kälkebo 1850. Hon återkom därifrån 1852 och flyttade till Boet Skattegård 1853.

Anders flyttade troligen någon gång 1845, finns inga anteckningar om detta. Han bodde inte kvar 1847. Han återkom från Heda 1849. Han flyttade åter, okänt när, men återkom från Ödeshög 1857, se nedan.

Christina flyttade till Lyckan 1845. Hon gifte sig någon gång under 1855. Se nedan.

Johan Petter återkom 1843. svårläst varifrån, kanske Boet. Han flyttade till Krisseby 1844 och återkom därifrån 1845. Han flyttade till Heda 1847 och återkom 1848.

Jonas Magnus verkar ha flyttat till Åby 1847 och återkommit 1848. Han gifte sig och flyttade 1851 till Bäck.

Johannes Jonssons moder bodde här från 1851. Hon kom från Adelöf och var änka.
Ingeborg Persdotter f. 1761-10-25 i Linderås, död 1857-11-08.

Gustaf flyttade till Gammalsby 1858 där han bodde med sin familj.

Johannes Jonsson flyttade 1863 till Erikshult där han bodde till sin död 1889-02-18.
Han blev belönad av Östergötland Hushållningssällskap för odlingsflit 1861-09-08.

Enka Brita Nilsdotter f. 1765-07-25 i Grenna, död 1858-01-01.
Hon kom hit från Adelöf 1841. Oklart om hon bodde på detta torp, men det är troligt, hon skrivs här eftersom hon bodde i Nisshult.

Piga Johanna Gustava Johansdotter f. 1826-10-23 i Lommaryd. Hon kom från Boet 1844 och flyttade till Renemo 1847.
Piga Maja Stina Johansdotter f.1829-10-02 i Lomaryd. Hon kom från Heda 1851 och flyttade till Ruskilsby 1852.
Piga Wilhelmina Andersdotter f. 1834-05-19 i Åby. Hon kom från Herrestad 1853 och flyttade till Weta 1857.
Piga Maria Emelie Jonsdotter f. 1841-12-14 i Åby. Hon kom från Torp 1857 och flyttade till Bäck 1861. Hon bodde där till sin död 1862-03-09.

Dräng Carl Johan Danielsson f. 1839-05-26 i Adelöf. Det framgår inte när han kom hit eller när han flyttade, men det är troligt att han bodde här mellan 1855-1857. Han flyttade till Kalfhult.
Dräng Gustaf Alfred Svensson f. 1833-11-23 i Ödeshög. Han kom från Ödeshög 1852 och flyttade tillbaka dit 1853.

Dräng Gustaf Alfred Bengtsson f. 1836-04-06 i Ödeshög
Han kom från Ödeshög 1853 och flyttade tillbaka dit 1855.

Piga Josefina Albertina Johansdotter f. 1836-06-19 i Ödeshög.
Hon kom från Ösjö 1852 och flyttade till Grenna 1853.

1854-1857

Dräng Johan Peter Eriksson f. 1826-08-20 i Linderås.
Gift med
Christina Johansdotter f. 1832-05-17 i Stora Åby.
Han kom från Weta 1852 som dräng till torpet och flyttade till Malexander 1853. 1854 kom han tillbaka därifrån.

Hon var dotter i huset, se ovan.

Barn:
Carl Axel f. 1852-09-04
August Viktor f. 1854-12-14
Gustaf Herman f. 1857-09-11 i Nisshult, död 1857-11-25 i Åsa
Barnen födda i Stora Åby, efternamn Johansson.

Familjen flyttade till Åsa Danzig 1857 någon gång mellan 11/09 - 25/11.

1857-1857

Anders Johansson f. 1826-11-02 i Adelöf. Han var son i torpet. Se ovan
Gift med
Carolina Maria Johansdotter f. 1831-05-22 i Ödeshög

Barn:
Carl August f. 1852-09-29
Johan Viktor f. 1854-02-28
Barnen födda i Ödeshög, efternamn Andersson.

Familjen kom från Ödeshög 1857 och flyttade 1857 till Färgestad. Datum okänt.

1848-1880

Siste brukaren av torpet var

Johan Petter Johansson f. 1822-05-13 i Adelöf
Gift 1849-10-17 med
Christina Charlotta Andersdotter f. 1829-07-31 i Åby

Han återkom från Heda 1848. Han var son i torpet. Hon kom från Kalfhult 1849 där hon arbetade som piga.

Barn:
Carl Albin f. 1850-09-12
Anders August f. 1853-04-24
Ida Wilhelmina f. 1855-12-16
Johan Herman f. 1858-08-18
Hulda Josephina f. 1861-06-18
Hilma Rosina f. 1864-08-27
Sanna Charlotta f. 1867-08-11 (Rut Svenssons mor)
Anna Sophia f. 1869-10-08
Jenny Albertina f. 1873-10-02

Barnen födda i Stora Åby, efternamn Johansson, Johansdotter.

Hulda Josephina flyttar till Strå 1877-10-24 och återkom därifrån 1878-11-11. Hon flyttade till Boet 1879-10-20.
Carl Albin, snickare, flyttar till Lyckan 1870-11-08 och inflyttar från Appuna 1876-11-09 och flyttar 1877-11-21 till Basliden utjord där han bor med sin familj.

Anders August flyttar till Rogslösa 1871-10-31 och återkommer därifrån 1874-10-31.

Johan Herman flyttar till Nisshult Boställe 1874-10-31 och återkommer från Rogslösa 1876-11-09. Han emigrerade till Amerika 1880-11-02 enl utflyttn.längd C:10, nr 137.
Ida Wilhelmina flyttar till Rogslösa 1872-11-22.

Piga Gustafva Wallander f. 1839-07-08 i Ödeshög.
Hon kom 1857 från Ödeshög och flyttade troligen 1858 till Färgestad.
Piga Maria Sophia Carlsdotter f. 1845-12-29 i Åby. Hon kom hit från Gammalsby 1861 och flyttade till Ödeshög 1862-10-24.
Piga Gustava Carlsdotter f. 1842-11-18 i Ödeshög. Hon kom från Ödeshög 1862-11-04 och flyttade till Linderås 1863.

Johan Petter skaffar sig mark på Baslidens ägor och bygger hus där. Stället kallas "Nybygget" och de flyttar dit 1880-10-26.

Torpet nedlades 1880. Torpets plats har återfunnits i terrängen.

Visa avancerad karta.

Personer:
Christina Charlotta Andersdotter (Född: 1829-07-31)
Anna Sophia Johansdotter (Född: 1869-10-08)
Hilma Rosina Johansdotter (Född: 1864-08-27)
Hulda Josephina Johansdotter (Född: 1861-06-18)
Ida Vilhelmina Johansdotter (Född: 1855-12-16)
Jenny Albertina Johansdotter (Född: 1873-10-02)
Sanna Charlotta Johansdotter (Född: 1867-08-11)
Anders August Johansson (Född: 1853-04-24)
Johan Petter Johansson (Född: 1822-05-13)
Johan Herman Johansson (Född: 1858-08-18)
Carl Albin Johansson (Född: 1850-09-12)
Johannes Jonsson (Född: 1797-04-19 död: 1889-02-18)
Stina Jonsdotter (Född: 1795-07-21 död: 1862-03-24)
Jonas Magnus Johansson (Född: 1824-05-14)
Anders Johansson (Född: 1826-11-02)
Gustaf Johansson (Född: 1829-04-03)
Christina Johansdotter (Född: 1832-05-17)
Johan August Johansson (Född: 1836-02-20 död: 1853-03-19)
Johanna Gustava Johansdotter (Född: 1826-10-23)
Eva Lotta Andersdotter (Född: 1834-11-29)
Ingeborg Persdotter (Född: 1761-10-25 död: 1857-11-08)
Brita Nilsdotter (Född: 1765-07-25 död: 1858-01-01)
Maja Stina Johansdotter (Född: 1829-10-02)
Wilhelmina Andersdotter (Född: 1834-05-19)
Maria Emelie Jonsdotter (Född: 1841-12-14 död: 1862-03-09)
Carl Johan Danielsson (Född: 1839-05-26)
Gustaf Alfred Svensson (Född: 1833-11-23)
Gustaf Alfred Bengtsson (Född: 1836-04-06)
Josefina Albertina Johansdotter (Född: 1836-06-19)
Johan Peter Eriksson (Född: 1826-08-20)
Carl Axel Johansson (Född: 1852-09-04)
August Viktor Johansson (Född: 1854-12-14)
Gustaf Herman Johansson (Född: 1857-09-11)
Carolina Maria Johansdotter (Född: 1831-05-22)
Johan Viktor Andersson (Född: 1854-02-28)
Carl August Andersson (Född: 1852-09-29)
Gustafva Wallander (Född: 1839-07-08)
Maria Sophia Carlsdotter (Född: 1845-12-29)
Gustava Carlsdotter (Född: 1842-11-18)

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Emigration och Nisshult

Källor: Födelselängd, Husförhörslängd och Torpinventering 2001