Norrhemmet 1 och 2 och Hagalund

Det verkar som om det fanns flera torp under Norrhemmet. Enligt torpinventeringen
fanns det Norrhemmet 1 och 2. Dessa torp har nr 14 och 15 i inventeringen.

Dessutom fanns ytterligare ett torp som låg i närheten av dessa, som hette Hagalund.
Nr 13 i inventeringen.

Det var många olika familjer som bodde här så det är svårt att veta i vilket torp de bodde i. Det går inte att få fram mer exakta uppgifter f n.

Familjerna kommer därför att vara inskrivna under de år de bodde här, det som går
att få fram i husförhörslängder, men inte till vilket torp de bodde i.

De som har antecknats av torpinventeringen som tillhör ett torp kommer att
antecknas på det torpet.

1801-1812 Norrhemmet Nr 1

Torpare Samuel Jonsson f. 1764-05-04 i Ödeshög, död 1812-12-04.
Gift 1888 med
Stina Nilsdotter f. 1755-09-24, enligt födelseboken.

Barn: Maja f. 1789-10-14 i Rök
Efternamn på dottern var Samuelsdotter.

Samuel och Stina flyttade hit 1801 och dottern kom 1812-10-24 från Rök.

Dottern blev piga på gården Valla Säteri Rusthåll.
Stina Nilsdotter flyttade till Bergstugan under Valla Kronogård.
Det antas att det skedde efter Samuels död.

1805-1833 Norrhemmet, Hagalund

Torpare Samuel Gudmundsson f. 1775-07-20 i Ödeshög, död 1852-08-02.
Gift 1898 med
Maria Jonsdotter f. 1775-10-01 i Ödeshög, död 1839-08-09.

Barn:
Peter f. 1798-09-18 i Ödeshög, Kolhult
Gustaf f. 1802-01-26 i Ödeshög. Flyttade till Walla 1820.
Johannes f. 1809-08-05, död 1840-12-20. Var mindre vetande, sjuklig, svag.
Samuel f. 1812-01-30. Var klen och sjuklig. Flyttade till Wäderstad
1830-10-27.
Anna Gustava f. 1815-02-18, död 1822-12-15
Eva Stina f. 1821-04-25
Barnen fr o m Johannes var födda i Svanshals. Efternamn Samuelsson, Samelsdotter.

Sonen Peter flyttade troligen omkring 1815. Finns inga uppgifter f n.
Eva Stina flyttade till Kumla 1837 och återkom hit 1839.
Samuel Gudmundsson och dottern Eva Stina flyttade 1851 till sid 76, Walla Kronogård.
Eva Stina gifte sig med Johan Magnus Carlsson. Samuel bodde kvar där till
sin död 1852-08-02.

Fr o m 1833 ändrades torpnamnet, av prästen, till Hagalund där familjen Gudmundsson bodde, det är ett annat torp under Norrhemmet. Antecknad tillhörighet; Till hus. Familjen kanske flyttade till detta torp 1833 och bodde kvar till 1851. Familjen kommer att antecknas på båda torpen.

Enligt husförhörslängden fanns det inte någon annan familj antecknad på Norrhemmet än familjen Samuel Gudmundsson under .

Torpen som står antecknade åren 1835 - 1875 antas tillhöra Norrhemmet
Nr 1. Men det är osäkert.

1835-1837

Torpare Johannes Persson f. 1809-11-23 i Åby. Gift 1839-10-15 med
Anna Carin Persdotter f. 1807-07-11 i Åsbo

Barn:
Johan Peter f. 1835-01-14 i Ekeby
Johanna f. 1837-06-19 i Svanshals
Efternamn Johansson, Johansdotter.

Familjen kom hit från Ekeby 1835 och flyttade till Stora Heden, Svanshals Prestgård, sid 529, 1837.

1837-1853

Torpare Peter Andersson f. 1814-06-28 i Svanshals. Gift 1837-10-27 med
Stina Andersdotter f. 1787-09-08 i Väderstad, död 1852-03-19

Peter kom till socknen 1835 och flyttade hit från Lilla Kullen Rusthåll 1837. Han var dräng där.
Stina kom från Harstad 1837 vid giftermålet.

Stina avled på torpet och Peter flyttade till Grönkullen Frälse 1853,
sid 110. Paret fick inga barn.

1853-1854

Torpare Anders Andersson f. 1823-04-18 i Svanshals. Gift 1853 med
Christina Catharina Nilsdotter f. 1823-10-11 i Rök

Barn: Carl Johan Andersson f. 1853-07-09

Familjen flyttade hit 1853 från Rök och flyttade tillbaka dit 1854.

1857-1858

Torpare Abraham Magnus Ingman f. 1821-11-03 i Rök, Storgård.
Gift 1848-04-25 med
Stina Greta Svensdotter f. 1819-05-17 i Stora Åby

Abraham Magnus kom från Rök 1844-11-08 till Kärr. Han arbetade också på Walla Sk Säteri och Walla Kronogård.
Stina Greta kom från Stora Åby 1848-11-14 till Lilla Lorby.

Paret bodde i Lilla Lorby innan de flyttade hit, troligen 1857. De flyttade vidare
till Rök 1858.

1858-1859

Torpare Johan Andersson f. 1828-10-03 i Stora Åby. Gift 1858-12-26 med
Maria Carolina Sjöstrand f. 1832-10-23 i Stora Åby.

Johan kom från Stora Åby 1858 och hustrun kom 1859 från Stora Åby.
De flyttade vidare till Ödeshög 1859.

1860-1875

Torpare Johannes Persson f. 1804-12-14 i Rök, död 1887-04-07.
Gift 1849-01-13 med
Maja Greta Johansdotter f. 1814-08-26 i Harstad, död 1891-11-14.

Barn:
Hilda Althea Johannesdotter f. 1849-07-21 i Rinna.
Flyttade till Heda 1872-10-24.
Hennes o ä dotter:
Helena Carolina f. 1869-02-03 i Svanshals, död 1872-02-10.
Efternamn har antagits vara Johannesdotter.

Familjen kom från Rinna 1860.

Från 1871 är antecknat att torpet som familjen bor på heter Norrhem.
Prästen strök över namnet Norrhem och ändrade 1875 till Granstorp.
Familjen flyttade till Granstorp 1875.

1873-1891

Siste brukaren av torpet Norrhemmet 1

Karl Gustaf Blad f. 1843-06-24 i Heda. Gift 1873-05-25 med
Anna Maria Svensdotter Kleist f. 1851-04-21 i Ödeshög.

Barn:
Frans Oskar f. 1873-08-02
Karl August f. 1875-10-24
Albertina f. 1880-06-16
Albert Julius f. 1883-04-24
Edla Maria f. 1886-09-25
Frida Olivia f. 1889-10-29
Barnen var födda i Svanshals och efternamn antas vara Blad.

Familjen inflyttade 1873 från Glänås Smedgård No 3, sid 8.
Karl Gustaf kom från Rök till Glänås 1872-11-16. Anna Maria kom från Wallby Häroldsgård, sid 140, till Glänås 1872-11-16 där hon var piga.

Frans Oskar flyttade till Wäderstad 1890-10-24.
Familjen flyttade till Rök 1891-04-06.

Kommentar från torpinventeringen:
Första gången torpet Norrhemmet 1 omnämns i husförhörslängden är
1807-1813 då torparen Lennart Johansson f. 1764 anges ha inflyttat 1801 tillsammans med "piga" jämte oäkta dotter. Lennart Johansson avled 1812.

Kommentar från biblioteket:
Enligt husförhörslängden hette han Samuel Jonsson och pigan som nämns var hans
hustru och han var far till dottern. Se under 1801-1812.

Efter 1891 var ingen skriven på detta torp. Uppgift finns att huset skulle flyttas till V:a Tollstad socken. Bekräftelse på detta finns inte. Torpet var beläget söder om Kärr och väster om Tomta.

1808-1812 Norrhemmet Nr 2

Torpare Sven Pehrsson f. 1761 i Nässjö. Gift med
Maja Jonsdotter f. 1766-09-20 i Ekeby

Barn:
Anna Brita f. 1792-03-31
Anders f. 1795-07-22
Sven f. 1797-12-18
Stina Cajsa f. 1803-11-20
Petter f. 1806-11-21
Alla barn var födda i Ekeby. Efternamn Svensson, Svensdotter.

Familjen flyttade hit från Rök 1808 och flyttade tillbaka dit 1812-12-10.

1864-1874

Torpare Anders Fredrik Andersson f. 1834-04-22 i Svanshals. Gift med
Carolina Carlsdotter f.1834-08-09 i Ekeby.

Barn: Johan Albert f. 1857-01-03 i Rök
Efternamn antas vara Andersson.

Familjen kom från Rök 1864-11-08 och flyttade tillbaka dit 1874-10-24.

1880-1883

Torpare Karl Johan Blomdahl f. 1842-06-09 i Väderstad. Gift första gången 1868, blev enkling 1870. 2:a gifte 1873-08-31 med

Mathilda Gustafsdotter f. 1845-01-04 i Älfvestad

Mannens barn i första gifte:
Karl Thure f. 1868-04-28 i Harstad

Gemensamma barn:
Johan Alfred f. 1873-11-26 i Harstad
Augusta Mathilda f. 1880-12-15 i Svanshals
Efternamn antas vara Karlsson, Karlsdotter.

Familjen kom till socknen 1877-11-14 från Väderstad och till detta torp från Valla Kronogård, sid 160, 1880-11-10. Hela familjen flyttade vidare till Hallberga Mellangård 1883-11-08.

1883-1889

Torpare Aron Magnus Fredriksson f. 1831-11-13 i Ekeby. Gift 1872 med
Gustafva Karlsson f. 1835-10-26 i Trehörna.

Barn:
Aron Ireneus f. 1875-04-28 i Orlunda
Eda Gustafva f. 1879-10-04 i Herrestad
Efternamn på barnen antas vara Magnusson, Magnusdotter.

Familjen flyttade hit från Orlunda 1883-11-05 och emigrerade till N Amerika
1889-03-11.

1889-1897
Norrhemmet 2

Torpare Frans Otto Blad f. 1863-07-15 iHeda. Gift 1880-12-01 med
Johanna Carolina Sund f. 1866-02-21 i Ödeshög

Barn:
Ida Theresia f. 1889-06-06 i Ödeshög
Axel Gideon f. 1890-09-25 i Svanshals
Anton Julius f. 1893-02-04 i Svanshals
Anna Karolina f. 1894-12-09 i Svanshals

Familjen inflyttade 1889 och utflyttade 1897.

Från Torpinventeringen:
Torpet omnämns första gången i husförhörslängden 1807-1813, då torparen Sven Pehrsson f. 1761 inflyttar tillsammans med hustru och fem barn 1808.

Torpet finns väl markerat på 1772 års storskifteskarta. Vid torpvandring för utsättning av skylt vid torpgrunden den 16 maj 1987 uppmärksammas blommande pärlhyacinter vid husgrunden. Husgrunden uppmättes till 5x9,5 m.

I husförhörslängden och kyrkoböcker finns ingen skriven på torpet efter 1897, troligen revs torpet därefter.

Personer:
Stina Andersdotter (Född: 1787-09-08 död: 1852-03-19)
Carl Johan Andersson Lind (Född: 1853-07-09 död: 1877-05-07)
Anders Andersson (Född: 1823-04-18)
Anders Fredrik Andersson (Född: 1834-04-22 död: 1908-02-25)
Johan Albert Andersson (Född: 1857-01-03)
Johan Andersson (Född: 1828-10-03)
Peter Andersson (Född: 1814-06-28)
Albert Julius Blad (Född: 1883-04-24)
Albertina Blad (Född: 1880-06-16)
Anna Karolina Blad (Född: 1894-12-09)
Anton Julius Blad (Född: 1893-02-04)
Axel Gideon Blad (Född: 1890-09-25)
Edla Maria Blad (Född: 1886-09-25)
Frans Oskar Blad (Född: 1873-08-02)
Frans Otto Blad (Född: 1863-07-15)
Frida Olivia Blad (Född: 1889-10-29)
Ida Theresia Blad (Född: 1889-06-06)
Karl August Blad (Född: 1875-10-24)
Karl Gustav Blad (Född: 1843-06-24 död: 1926)
Karl Johan Blomdahl (Född: 1842-06-09)
Carolina Carlsdotter (Född: 1834-08-09)
Aron Magnus Fredriksson (Född: 1831-11-13)
Samuel Gudmundsson (Född: 1775-07-20 död: 1852-08-02)
Mathilda Gustafsdotter (Född: 1845-01-04)
Abraham Magnus Ingman (Född: 1821-11-03)
Helena Carolina Johannesdotter (Född: 1869-02-03 död: 1872-02-10)
Hilda Althea Johannesdotter (Född: 1849-07-21)
Johanna Johansdotter (Född: 1837-06-19)
Maja Greta Johansdotter (Född: 1814-08-26 död: 1891-11-14)
Johan Peter Johansson (Född: 1835-01-14)
Maja Jonsdotter (Född: 1766-09-20)
Maria Jonsdotter (Född: 1775-10-01 död: 1839-08-09)
Samuel Jonsson (Född: 1764-05-04 död: 1812-12-04)
Augusta Mathilda Karlsdotter (Född: 1880-12-15)
Gustafva Karlsson (Född: 1835-10-26)
Johan Alfred Karlsson (Född: 1873-11-26)
Karl Thure Karlsson (Född: 1868-04-28)
Eda Gustafva Magnusdotter (Född: 1879-10-04)
Aron Ireneus Magnusson (Född: 1875-04-28)
Christina Catharina Nilsdotter (Född: 1823-10-11)
Stina Nilsdotter (Född: 1755-09-24 död: 1816-11-14)
Sven Pehrsson (Född: 1761)
Anna Carin Persdotter (Född: 1807-07-11)
Johannes Persson (Född: 1804-12-14 död: 1887-04-07)
Johannes Persson (Född: 1809-11-23)
Anna Gustava Samuelsdotter (Född: 1815-02-18 död: 1822-12-15)
Eva Stina Samuelsdotter (Född: 1821-04-25)
Maja Samuelsdotter (Född: 1789-10-14)
Gustaf Samuelsson (Född: 1802-01-26)
Johannes Samuelsson (Född: 1809-08-05 död: 1840-12-20)
Peter Samuelsson (Född: 1798-09-18)
Samuel Samuelsson (Född: 1812-01-30)
Maria Carolina Sjöstrand (Född: 1832-10-23)
Johanna Carolina Sund (Född: 1866-02-21)
Anna Maria Svensdotter Kleist (Född: 1851-04-21)
Anna Brita Svensdotter (Född: 1792-03-31)
Stina Cajsa Svensdotter (Född: 1803-11-20)
Stina Greta Svensdotter (Född: 1819-05-17)
Anders Svensson (Född: 1795-07-22)
Petter Svensson (Född: 1806-11-21)
Sven Svensson (Född: 1797-12-18)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Emigration och Valla Skatte Säteri Rusthåll

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd