Fogeltorp Särdala Hovsäter

Ryttartorp Nr 55 Vadstena kompani

1792-1794

Afskedade ryttaren Jonas Solberg f. 1723-06-01 i Svanshals.
Enligt husförhörsl. kan han ha bott här 1792-1794 eftersom det har hållits husförhör och han var närvarande.
Enligt födelselängd C:1 1723-06-01 står föräldrarnas namn, mycket svårläst.
Faderns namn Håkan Rung.... och moderns namn Carin Karlsdotter. Fadern var Ryttare i Särtzöga. Finns inga fler uppgifter f n.

1792-1803

Ryttaren Johan Kämpe f. 1753-03-18 i Marbäck, död 1813-05-02 i frossa.
Gift 1780 med Anna Olofsdotter f. 1752-12-27 i Rinna, död 1829-05-01 i convulsioner.

Barn:
Peter f. 1782-11-24
Sven f. 1786-05-12
Anna f. 1792-02-21, död 1795-11-23 i koppor

Johan Kämpe kom till socknen 1780 från Hof. Anna Olofsdotter kom till socknen 1777 från Hogstad.
Det går inte att få exakt datum när de kom till detta torp men det kan antas att det var från 1792 enl husförhörslängden. Enl Soldatregistret är det till detta torp de kom. Det
går inte att få uppgifter via husförhörslängden.

Det finns flera olika födelsedatum för Johan. Här har tagits med det datum som förekommer i husförhörslängd och dödsbok. Enligt Soldatregistret ska han vara född 1756. Det är svårt att få rätt datum även från födelselängden från Marbäck.Han var 176 cm lång.

Sonen Sven var lifgrenadier i soldattorp nr 65, Kransen, Särtsöga Lillegård. Han antog efternamnet Krans.

Omkring 1804 - 1813 bodde paret i Lilla Kullen, Engstugan. Efter Johans död bodde Anna kvar ett tag. I husförhörsl. 1813 - 1816 bor hon kvar i Engstugan. Hon flyttar till sonen Peter Kempe 1816, Stensnäs där hon bor till sin död 1829.

1788-1825

Lifgrenadier Carl Lustig f. 1776 i Stora Åby. Han kom från Rök 1788. Gift 1800 med
Maja Karlsdotter f. 1775-10-01 i Svanshals

Barn:
Anna Lotta f. 1803-03-23, död 1808-09-01 i rödsot
Erik f. 1805-02-09, död 1808-09-08 i rödsot
Johanna f. 1807-01-26, död 1823-08-20 Fogelgatan
Erik f. 1811-09-01
Barnen födda i Svanshals. Efternamnet har antagits vara Lustig.

Torpet kallas för Fogeltorpet 1813. Från början var det ett Soldattorp som blev ett Ryttartorp omkring 1807.

Carl Lustig fick avsked 1820.

Familjen flyttade till Harstad 1825-10-30.

1825-1893

Lifgrenadier Anders Lannes f. 1803-04-11 i Hof, död 1888-06-19. gift 1821-10-26 med
Anna Maja Nilsdotter f. 1786-05-22 i Hof, död 1838-04-01.

Familjen kom från Hof 1825-08-01. Anders ändrade sitt efternamn omkring 1866 till Lann. Han blev då distinktionskorpral.

Barn:
Anders Johan f. 1823-04-19 i Hof, död 1839-08-04 i rödsot.
Gustaf Adolph f. 1826-02-19 i Svanshals, död 1826-10-16
Fredric Wilhelm f. 1828-01-21 i Svanshals

2:a gifte 1838-12-23 med Anna Greta Jansdotter f. 1813-10-11 i Rök,
död 1893-01-23.
Hon kom från s. 351, Grönkullen Frälse, Backen 1838.

Barn:
Johanna Wilhelmina f. 1840-01-09
Dödfödda tvillingpojkar 1842-08-03
Clara Augusta f. 1843-10-30
Mathilda Sophia f. 1847-05-31, död 1847-10-17
Johan Alfred f. 1848-10-12, död 1849-04-03
Frans Johan f. 1850-04-26
Carl August f. 1853-06-30
Oskar Emil f. 1856-10-09
Barnen födda i Svanshals. Efternamnet på barnen som har dött tidigt har angetts vara Lannes eftersom familjen hade det efternamnet då. Övriga barn har fått heta Lann.

Fredric Wilhelm flyttade till s 14, 1846 och kom tillbaka 1847. Han flyttade igen 1848 till Wadstena.
Clara Augusta flyttade 1859 till Hogstad.
Johanna Wilhelmina flyttade 1864 till Lilla Kullen s. 21, där hon gifte sig med Grenadier Carl Edvard Daun.
Frans Johan flyttade till Svanshals Kyrkoherdeboställe s. 150, som dräng 1865.
Carl August flyttade till Stockholm 1869-09-29
Oskar Emil flyttade till Stockholm 1876-11-06

Anders Lann blev antagen som soldat 1820 och fick avsked 1866-06-29. Han blev kyrkvaktmästare omkring 1875. Paret bodde kvar i Fogeltorpet till sin död.

Inhyses 1791-1876

Jonas Persson f. 1797-09-30 i Svanshals, död 1876-12-22.
Det framgår inte exakt när han flyttade till torpet, han står med i husförsl. under denna period. Prästen har antecknat att han var fånig.

1867-1899
Torpet har namnet Särdala.

Lifgrenadier Oscar Wilhelm Kind f. 1848-01-31 i Svanshals. Gift 1869-10-24 med
Johanna Sophia Grek f. 1841-08-23 i Bjälbo.

Han kom från Solberga Rusthåll s. 94 där han var dräng, 1867. Han blev antagen som soldat 1867-03-08. Han blev Korpral någon gång mellan 1871-1875.
Hon kom från Svanshals Kyrkoherdeboställe s. 109, 1869.

Barn:
Alma Leontina f. 1875-05-28
Oskar Herman f. 1876-10-20
Barnen födda i Svanshals och fick efternamnet Kind.

Boende:

piga Johanna Mathilda Johansdotter f. 1848-12-25 i Heda. Hon kom från s.143, Särtzöga Rusthåll. Hon flyttade till Rogslösa 1877-10-24.

Skomakare Johan August Häggnor f. 1856-09-16 i Svanshals. Han flyttade hit från Sya 1881-11-11 och flyttade till Valla Skattesäteri 1882-11-15, s. 175.

Oskar Herman flyttade till Rök 1893-11-08. Det är troligt att familjen bodde kvar till 1899 eftersom Alfred Videll blev soldat 1899. Det går inte att se f n exakt när A. Videll kom till torpet.

1899-1914

Siste knekten på torpet var

Alfred Videll f. 1878-06-30, död 1943.
Videll blev antagen som soldat 1899-03-27 och avsked 1914-09-16. Dessa uppgifter kommer från Soldatregistret. Det går inte att hitta Videll i församlingsbok eller husförhörsläng f.n. Före Videll var korpralen Oskar Vilhelm Kind anställd på ryttartorpet. Torpet nedlades som ryttartorp 1914.

1900-1905?

Enligt församlingsbok av år 1900 bodde familjen på Grenadiertorpet:

Torpare Frans Oskar Adolfsson f. 1865-04-14 i Linderås. Gift 1888-02-11 i Rök med
Kristina Josefina Johansdotter f. 1867-12-01 i Lommaryd

Barn:
Karl Gunnar Walfrid f. 1888-06-12 i Lommared
Elin Gunhild Elisabeth f. 1889-12-16 i Rök, Millingstorp
Ester Kristina Naomi f. 1892-11-15 i Svanshals, Renstad
Eda Johanna f. 1895-08-27 i Svanshals Mellangård
Oskar Einar f. 1897-12-14 i Svanshals Mellangård
Judith Maria f. 1900-03-04 i Svanshals, Särtzöga
Gustaf John f. 1902-06-26 i Svanshals Särtzöga
Anna Linnéa f. 1904-10-04 i Svanshals Särtzöga

Familjen flyttade till Svanshals, Renstad 1891-10-29 från Rök. Troligen flyttade familjen omkring 1905 till Stora Kullen, Grenadiertorp. Där föddes ytterligare två barn:
Frans David Werner f. 1907-11-02 och Tina Josefina f. 1910-02-15.

Dop vägrades på flera barn pga baptistiska åsikter, enligt prästen.

Fastigheten har senare ägts av lantbrevbäraren under många år i Svanshals, Harry Brandt, son till Carl Albin Brandt som år 1924 inköpte den då nybildade fastigheten. Används numera som åretruntbostad med beteckning Särtzhöga Södergård 1:8.

Fogeltorp och Hovsäter

Detta torp finns med i inventeringen som nr 90.
Eftersom Anders Lann bodde kvar i Fogeltorp till 1888 och hans hustru Anna Greta Jansdotter till 1893 kan det vara så att det fanns ytterligare ett torp som senare fick heta Fogeltorp/Hovsäter. Det är oklart vilket som är det rätta.
F n är det skrivet under grenadiertorp Fogeltorp.
Fogeltorp/Hovsäter står antecknat som ett dagsverkstorp i torpinventeringen.

1894-1900

Arbetare Johan Petter Persson f. 1839-05-27 i Ödeshög. Gift 1871-11-01 med
Fredrika Karolina Wetter f. 1843-06-05 i Grenna

Barn:
Karl Hjalmar Pettersson f. 1876-02-28 i Ödeshög
Petter Viktorinas f. 1882-02-25 i Svanshals
Axel David f. 1884-12-30 i Svanshals

Familjen kom från s. 360, Öfverby Mellangård, Hallen (Heden) 1894-11-01.

Karl Hjalmar inflyttade från Högby 1894-11-03 och flyttade till s. 262, Svanshals Kyrkoherdeboställe som dräng, 1895-11-13.

Familjen flyttade troligen omkring 1900. Okänt vart.

1900-1920?

Siste brukaren av torpet var

Arbetaren Gustaf Alfred Rapp f. 1845-07-03 i Harstad. Gift med
Josefina Petronella Johansdotter f. 1845-02-07, död 1902-01-30 i maglidande.

Barn:
Henning Julius f. 1879-06-09 i Harstad
Josefina Maria f. 1883-07-19 i Svanshals, Glänås

G A Rapp bodde ensam några år enl församlingsbok av 1910.

Förs.bok 1920

Dottern Josefina Maria Gustafsson flyttade tillbaka till fadern. Hon bodde här när hon fick sin son: Henrik Sixten Bertil f. 1912-03-17. Fader okänd. Han fick efternamnet Hovfeldt.

Torpet står då under Lycketorp, men i födelsebok för 1912 står antecknat att de bodde på Fogeltorp.

Ivan Verner Hovfeldt friköpte fastigheten 1935. Används numera som åretruntbostad med beteckning Särtzhöga Södergård 1:12.

Personer:
Anna Linnéa Adolfsson (Född: 1904-10-04)
Eda Johanna Adolfsson (Född: 1895-08-27)
Elin Gunhild Elisabeth Adolfsson (Född: 1889-12-16)
Ester Kristina Naomi Adolfsson (Född: 1892-11-15)
Frans Oskar Adolfsson (Född: 1865-04-14)
Gustaf John Adolfsson (Född: 1902-06-26)
Judith Maria Adolfsson (Född: 1900-03-04)
Karl Gunnar Walfrid Adolfsson (Född: 1888-06-12)
Oskar Einar Adolfsson (Född: 1897-12-14)
Maja Carlsdotter (Född: 1775-10-01 död: 1848-10-01)
Johanna Sophia Grek (Född: 1841-08-23)
Henning Julius Gustafsson (Född: 1879-06-09)
Josefina Maria Gustafsson (Född: 1883-07-19)
Henrik Sixten Bertil Hovfeldt (Född: 1912-03-17)
Johan August Häggnor (Född: 1856-09-16)
Anna Greta Jansdotter (Född: 1813-10-11 död: 1893-01-23)
Anna Johansdotter (Född: 1792-02-21 död: 1795-11-23)
Johanna Mathilda Johansdotter (Född: 1848-12-25)
Josefina Petronella Johansdotter (Född: 1845-02-07 död: 1902-01-30)
Kristina Josefina Johansdotter (Född: 1867-12-01)
Peter Johansson Kempe (Född: 1782-11-24 död: 1831-03-11)
Sven Johansson (Född: 1786-05-12)
Alma Leontina Kind (Född: 1875-05-28)
Oskar Herman Kind (Född: 1876-10-20)
Oskar Wilhelm Kind (Född: 1848-01-31)
Johan Kämpe (Född: 1753-03-18 död: 1813-05-02)
Anders Johan Lannes (Född: 1823-04-19 död: 1839-08-04)
Gustaf Adolph Lannes (Född: 1826-02-19 död: 1826-10-16)
Johan Alfred Lannes (Född: 1848-10-12 död: 1849-04-03)
Mathilda Sophia Lannes (Född: 1847-05-31 död: 1847-10-17)
Anders Lann (Född: 1803-04-11 död: 1888-06-19)
Carl August Lann (Född: 1853-06-30)
Clara Augusta Lann (Född: 1843-10-30)
Frans Johan Lann (Född: 1850-04-26)
Fredric Wilhelm Lann (Född: 1828-01-21)
Johanna Vilhelmina Lann (Född: 1840-01-09 död: 1931-09-19)
Oskar Emil Lann (Född: 1856-10-09)
Anna Lotta Lustig (Född: 1803-03-23 död: 1808-09-01)
Carl Lustig (Född: 1776)
Erik Lustig (Född: 1805-02-09 död: 1808-09-08)
Erik Lustig (Född: 1811-09-01)
Johanna Lustig (Född: 1807-01-26 död: 1823-08-20)
Anna Maja Nilsdotter (Född: 1786-05-22 död: 1838-04-01)
Anna Olofsdotter Kämpe (Född: 1752-12-27 död: 1829-05-01)
Johan Petter Persson (Född: 1839-05-27)
Jonas Persson (Född: 1797-09-30 död: 1876-12-22)
Axel David Pettersson (Född: 1884-12-30)
Karl Hjalmar Pettersson (Född: 1876-02-28)
Petter Viktorinas Pettersson (Född: 1882-02-25)
Gustaf Alfred Rapp (Född: 1845-07-03)
Jonas Solberg (Född: 1723-06-01)
Alfred Videll (Född: 1878-06-30 död: 1943)
Fredrika Karolina Wetter (Född: 1843-06-05)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Särtzöga Rusthåll

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd