Landsbygdsskolan i moderniseringens tidevarv

"Landsbygdsskolan i moderniseringens tidevarv - skolans förändring och fortsatt utbildning efter folkskola i Ödeshög-Stora Åby under 1940-, 1950- och 1960talet"
En C-uppsats i historia av Kristofer Karlsson.

PDF: Landsbygdsskolan i moderniseringens tidevarv

Socknar: Stora Åby och Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Skolor

Källa: Kristofer Karlsson

1022