Skördearbete i Munkeryd 1933

Fotot visar Henry Johansson på slåttermaskinen, vidare hans hustru Märta i mitten foto samt Elvir Stavman i skärmmössa i högerkanten. Övriga är okända.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Händelser och okända

Källa: Arne Ivarsson

ocr