Smeden Pihl vid Åbyån

Familjen bestod av Arvid, Hilda, barnen Karl, Berta, Margareta
samt Alice, sonen Gösta var troligen inte född när kortet togs.

Socken: Stora Åby

Perioder: 1900-tal, 1910-tal och 1890-tal

Kategori: Personer

Källa: Bruno Lago