Smeden Pihls hus, Arvid och Hilda

Familjen Pihl:s stuga vid Åbyån.
Stugan kom att ligga mellan en gammal och en ny väg, samt vid ån.
Familjen bestod av Arvid, Hilda, barnen Karl, Berta, Margareta
samt Alice, sonen Gösta.

Socken: Stora Åby

Period: 1900-tal

Kategorier: Personer och Verksamhet

Källa: Bruno Lago