Smedjan i Backasand

Smedjan i Backasand innehavare Fredrik Johansson.
Andra till vänster heter Axel. Längst till höger Olle Johansson.Smedjan låg där mittemot nya kyrkogården. Smedjan Mjölbyvägen 44
Smeden hette Fredrik Johansson och hade 5 barn 2 pojkar och 3 flickor
pojkarna var Folke och Gösta, flickorna hette Margit och Stina samt Britta Folke blev smed och tog över smedjan
som han utvecklade till mekanisk verkstad. Jag vill minnas att han byggde
ny smedja där Ordet i dag finns, sedermera hade Egron Josefsson bil-
verkstad mm.
Vid smedjan fanns det en byggnad på andra sidan vägen som var
s.k. " Skostall ", i den byggnaden startades en mindre Cykelverkstad
av en man som blivit av med en arm i ett tröskverk, den verkstaden
övertogs senare av en person som hette Nils Johansson och flyttade in
i egen fastighet mitt emot Bil o. Motor, Han var svärfar till " Börje på Taxi.

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning), Näring (Industri) och Personer

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening