Smedjan vid Smedjegatan

Från vänster Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4 Innehaveren Smeden Gustav Johansson.
Nr.5 Hans hustru Emma.
Nr.6 Sonen Tage.

Socken: Ödeshög

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning) och Personer

Källor: Donator: Lisa Andersson och Fotograf Halvar Andersson