Solbergstorpet

Siste brukaren av torpet var Arbetaren Gustav Alfred Rapp f. 1845-07-03 i Harstad, H h Josefina Petronella Johansdotter f. 1845-02-07 i Rök, Gifta 1870-08-21. Barn: Hulda Petronella f. 1872-02-22, Johan Alfred f. 1877-01-14, Henning Julius f. 1879-06-09 alla i Harstad och Josefina Maria f. 1883-07-19 i Svanshals. Familjen flyttade hit 1885-11-10 och utflyttade 1896 till Lifgrenadiertorpet på Glänås Smedgård där de bor till 1899. Familjen Rapp flyttar 1899 till Fogeltorp se nr 90 i denna inventering. Efter familjens avflyttning från Solbergstorpet har ingen varit skriven på torpet varför det sannolikt revs kort tid därefter. Platsen i terrängen har återfunnits.

Personer:
Henning Julius Gustasson (Född: 1879-06-09)
Hulda Petronella Gustavsson (Född: 1872-02-22)
Johan Alfred Gustavsson (Född: 1877-01-14)
Josefina Maria Gustavsson (Född: 1883-07-19)
Josefina Petronella Johansdotter (Född: 1845-02-07 död: 1902-01-30)
Gustaf Alfred Rapp (Född: 1845-07-03)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Hallberga Vester Norrgård

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990