Soldater 1942

Bilden är från 1942 under kriget och regementet är T1 Linköping.

på översta raden längst ut till höger syns Frans Söderbäck.
och på nedersta raden 3a från vänster Bengt Fredriksson.

Socken: Övrigt

Period: 1940-tal

Kategorier: Militär och Personer

Källa: Mona Söderbäck