Stående okänd kvinna och sittande okänd man 99

Socken: Övrigt

Kategori: okända

Källor: Donator: Lisa Andersson och Fotograf Halvar Andersson