Mellanhemmet

Detta torp har tillhört Öfverby Mellangård. Det står med namn från 1875 - 1930.
Det finns inga fler torp med det här namnet t o m 1930.
I torpinventeringen har torpet tagits upp under Vallby 1:8. Det är troligt att det kom att tillhöra Vallby efter 1930.

1867-1910?

Torpare Jonas Jonsson f. 1829-05-30 i Grenna, död 1877-10-22.
Gift 1858-09-21 med
Greta Lovisa Larsdotter f. 1836-05-05 i Harstad

Barn:
Augusta Matilda f. 1859-01-03
Axel Wilhelm f. 1861-01-01, död 1869-12-23
Johan Albert Anian f. 1866-05-01
Jenny Antonia f. 1871-11-13
Frans Oskar f. 1874-12-09 i, Öfverby
Ernst Edvard f. 1877-10-24 i, Öfverby

Barnen är födda i Svanshals. Efternamn Johansson, Johansdotter

Enligt husförhörslängder föddes Greta Lovisa Larsdotter på ett annat torp under Öfverby Mellangård. Hon bodde ett tag i Fifvelstad där hon troligen hittade sin blivande man. De flyttade från Fifvelstad till hennes föräldrar 1858 som bodde i ett torp under Öfverby Mellangård. De bodde under åren 1865-1867 i ett torp under Öfverby Rusthåll. Från 1867 har de bott på detta torp.

Anteckning finns att Jonas Jonsson fick arbetsintyg till järnvägen 1873-04-15.

I födelselängden för Jenny Antonia stå det antecknat en annan fader som troligen inte stämmer. Det är antagligen felskrivet av prästen, det stämmer inte med bostället heller.

Augusta Mathilda flyttade till Tomta Kaptensboställe 1874-11-18, återkom hit 1875-11-16. Hon flyttade till Vadstena 1877-10-24 och flyttade tillbaka hit 1877-12-08.
Hon flyttade ytterligare en gång, 1880-10-23 till Kumla.

Johan Albert Anian flyttade till Tomta Kaptensboställe 1884-11-13.

Jenny Antonia flyttade till Appuna 1887-10-24 och återkom från Kumla 1891-04-24. Hon emigrerade till N Amerika 1891-08-03.

Frans Oskar flyttade till Motala 1892-10-24.

Ernst Edvard flyttade till Rinna 1894-03-17.

Greta Lovisa bodde kvar här enligt församlingsbok 1900. Hon står som backstugusittare. Efter det är det okänt vart hon tog vägen. Hon finns inte med församlingsbok 1910 eller i dödsboken. Det är troligt att hon flyttade från socknen.

Boende 1900-1910

Arbetare Karl Andersson f. 1823 i Kumla
Piga Johanna Sofia Johansdotter f. 1841 i Stora Åby.

Finns inga anteckningar om när de flyttade hit eller härifrån.

1910-1920

Skomakare Axel Edvard Schörling f. 1879-09-18 i Heda. Gifte med
Amanda Elisabet Karlsson f. 1874-06-24 i Hjo Landsförs

Hennes oä dotter:
Anna Maria Alfrida f. 1895 i Hjo

Gemensamma bar:

Karin Axelina f. 1901-11-28, Lilla Kullen
Martin Edvard f. 1907-11-10, Öfverby Mellangård
Signe Linnéa f. 1904-08-23, Öfverby Mellangård

Barnen födda i Svanshals. Efternamn Schörling.

Familjen bodde här någon gång mellan 1910-1920, exakt datum är okänt f n.

1920-1930

Torparänka Hulda Karolina Jonsson född Andersdotter f. 1863 i Heda.

Hon bodde här någon gång mellan 1920 - 1930.

1922-1940

Warjehandsarbetare Erik Gunnar Larsson f. 1910 i Kumla.
Han kom från Kumla 1922.

Arbeterska Ebba Ingeborg Larsson f. 1897 i Kumla
Hennes oä son Lars Arvid f. 1922 i Stockholm

Hon var moster till Erik Gunnar Larsson. Hon och sonen flyttade hit från Ödeshög.
Hon friköpte fastigheten, se nedan.

Kommentar från biblioteket:
Enligt församlingsböcker från 1900 - 1930 var det fler personer som bodde på torpet. Det borde inte vara Greta Lovisa Larsdotter som var den siste brukaren, som anges i torpinventeringen. Det verkar inte finnas något annat torp som heter Mellanhemmet än detta som finns under Öfverby Mellangård.

Kommentar från torpinventeringen:
Änkan inflyttade 1858. Okänt när hon flyttade.

1927 friköpte Ebba Ingeborg Larsson fastigheten. Husen finns kvar och används numera som åretruntbostad.

Personer:
Jenny Antonia Johansdotter (Född: 1871-11-13)
Axel Wilhelm Johansson (Född: 1861-01-01 död: 1869-12-23)
Augusta Mathilda Johansdotter (Född: 1859-01-03)
Ernst Edvard Johansson (Född: 1877-10-24)
Frans Oskar Johansson (Född: 1874-12-09)
Jonas Jonsson (Född: 1829-05-30 död: 1877-10-22)
Greta Lovisa Larsdotter (Född: 1836-05-05)
Johan Albert Anian Johansson (Född: 1866-05-01)
Karl Andersson (Född: 1823)
Johanna Sofia Johansdotter (Född: 1841)
Axel Edvard Schörling (Född: 1879-09-18)
Amanda Elisabet Karlsson (Född: 1874-06-24)
Anna Maria Alfrida Schörling (Född: 1895)
Karin Axelina Schörling (Född: 1901-11-28)
Martin Edvard Schörling (Född: 1907-11-10)
Signe Linnéa Schörling (Född: 1904-08-23)
Hulda Karolina Jonsson Andersdotter (Född: 1863)
Erik Gunnar Larsson (Född: 1910)
Ebba Ingeborg Larsson (Född: 1897)
Lars Arvid Larsson (Född: 1922)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Emigration, Vallby 1:8 och Öfverby Mellangård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd och Torpinventering 1990