2002:29 Kabelschakt väster om Dags Mosse: Arkeologisk förundersökning

2002:29 Kabelschakt väster om Dags Mosse: Arkeologisk förundersökning

Visa avancerad karta.

PDF: 2002:29 Kabelschakt väster om Dags Mosse: Arkeologisk förundersökning

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökningar

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

14