Heden Thoregård

Tillhör Svanshals Thoregård enligt husförhörslängd A1:15.
Namnet på torpet, Heden, nämns först 1875.

1873-1875

Arbetaren Karl Gustaf Häll f. 1827-03-13 i Svanshals, död 1892-01-28.
Gift1860-06-01 med
Anna Margareta Adamsdotter f. 1835-03-08 i Svanshals.

Barn:
Augusta Wilhelmina f. 1861-04-19, död 1863-12-28
Johan Ernst f. 1866-07-28. Flyttade till Herrestad 1884-10-27.
August Ferdinand f. 1869-09-13. Flyttade till Glänås Frälseg. 1886-11-17.
Oskar Ivan f. 1877-04-14, död 1880-10-06

Alla barn födda i Svanshals. Efternamn Häll.

Familjen kom från Svanshals Thoregård Rusthåll 1 mtl Nr 3, 1873-11-18, sid 100.
Tidigare bodde de i ett annat torp under Thoregård från 1860-1873. Det är troligt
att de flyttade till ytterligare ett annat torp under Thoregård någon gång omkring
1875. Det är osäkert.
Enligt torpinventeringen, Nr 75, bodde familjen i Heden under Thoregård. Det kanske
var fler torp under Heden. Det var kanske till det torpet familjen flyttade 1875. De
skrivs på båda torpen.

1879-1935

Siste brukaren av torpet var

Timmerkarlen, Byggmästare, Snickare
Karl Oskar Karlsson f. 1849-12-05 i Svanshals, död 1931-07-06.
Gift 1877-04-27 med

Augusta Maria Pettersdotter f. 1851-08-28 i Heda.

Fosterdotter Anna Elisabeth Rydgren f. 1890 i Stockholm, Adolf Fredriks församling.

Svärmor Anna Lisa Rydgren f. 1815-04-13 i Rök, död 1911-12-22.
Hon hade efternamn Gustafsdotter vid födelsen. Hennes far hette Gustaf Rydgren.

Makarna Karlsson inflyttade från Rök 1879-11-06. Änkan Augusta Maria utflyttade 1935.

Boende enligt församlingsbok 1900, 1910, 1920, 1930.

1900-?

Inhysehjon:
Johanna Tyrsdotter f. 1838-08-03 i Västra Tollstad.
Dotter Hedvig Maria Karlsson f. 1881-01-13 i Svanshals, Renstad.

Det är okänt f n vart de flyttade.

1900-1912

Det är troligt att det fanns ytterligare ett torp som tillhörde Heden. Troligen
bodde nedanstående i detta torp.

Rättare Karl Johan Johansson Blücher f. 1841-05-23 i Bjälbo, död 1912-09-03 i Svanshals Vestergård.
Gift med
Gustafva Andersdotter Blücher f. 1840-03-06 i Trehörna, död 1905-08-27.

Barn:
Frans Oskar f. 1884-07-07 i Svanshals, Gottorp
Fosterdotter Ejvor f. 1896 i Källstad
Efternamn på barnen antas vara Blücher.

Det är okänt vart barnen flyttade. Detta skedde antagligen efter föräldrarnas
död.

1910-1930

Arrendator Simon Martin Svensson f. 1888-12-19 i Svanshals, Renstad.
Gift 1916-11-24 med
Signe Maria Andersson f. 1893-04-09 i Kumla. Hon kom hit från Ödeshög 1914.
Troligen kom Simon Martin 1912. Finns inte uppgifter på detta.

Barn:
Gustaf Martin f. 1917-12-06
Ann-Marie f. 1920-02-15
Nils Ture f. 1924-08-12

Barnen födda i Svanshals.

Okänt hur länge de bodde här.

1910-1930

Medarrendator:
David Gideon Svensson f. 1891-01-15 i Svanshals. Bror till Simon.
Anna Helena Johansdotter f. 1865 i Grebo. Bodde inte här 1920.

Okänt när de flyttade hit och när de flyttade härifån.

1920-1930

Hemmansägare Frans Emil Svensson f. 1861-05-04 i Svanshals. Gift med
Anna Sofia Andersson f. 1856-09-03 i Svanshals.
De är föräldrar till Simon och David ovan.

1920

Boende:
Rut Alice Kollin f. 1904-01-05 i Rök, tjänarinna.
Harald Emil Svensson f. 1897-11-21 i Svanshals, dräng. Bror till Simon och David.

Karl Johan Hård f. 1863-01-01 i Svanshals, fiskare. Han flyttade till socknen från
Vadstena 1910. Han bodde kanske på detta torp då. Enligt församlingsbok 1930
bodde han i Lundtorp under Thoregård, där hans föräldrar hade bott. Han köpte det torpet 1829. Han blir skriven på båda dessa torp, osäkert vad som stämmer.

1930

Tjänarinna Signe Viktoria Karlsson f. 1914-03-13 i V:a Tollstad, Tegneby.
Hennes föräldrar var Karl Emanuel Kalsson f. 1879-01-20 och Alma Viktoria
Kollin f. 1881-12-11.

Hon kom från Rök 1929. Okänt när hon flyttade.

Husen finns fortfarande kvar men används inte numera utan står obebott. Tillhör numera Yxnekulla L 2:1.

Personer:
Anna Margareta Adamsdotter (Född: 1835-03-08)
Gustafva Andersdotter Blücher (Född: 1840-03-06 död: 1905-08-27)
Anna Sofia Andersson (Född: 1856-09-03)
Signe Maria Andersson (Född: 1893-04-09)
Ejvor Blücher (Född: 1896)
Frans Oskar Blücher (Född: 1884-07-07)
Karl Johan Hård (Född: 1863-01-01)
August Ferdinand Häll (Född: 1869-09-13)
Johan Ernst Häll (Född: 1866-07-28)
Karl Gustaf Häll (Född: 1827-03-13 död: 1892-01-28)
Anna Helena Johansdotter (Född: 1865)
Karl Johan Johansson Blücher (Född: 1841-05-23 död: 1912-09-03)
Hedvig Maria Karlsson (Född: 1881-01-13)
Karl Oskar Karlsson (Född: 1849-12-05 död: 1931-07-06)
Signe Viktoria Karlsson (Född: 1914-03-13)
Rut Alice Kollin (Född: 1904-01-05)
Augusta Maria Pettersdotter (Född: 1851-08-28)
Anna Elisabeth Rydgren (Född: 1890)
Anna Lisa Rydgren (Född: 1815-04-13 död: 1911-12-22)
Ann-Marie Svensson (Född: 1920-02-15)
David Gideon Svensson (Född: 1891-01-15)
Frans Emil Svensson (Född: 1861-05-04)
Gustaf Martin Svensson (Född: 1917-12-06)
Harald Emil Svensson (Född: 1897-11-21)
Nils Ture Svensson (Född: 1924-08-12)
Simon Martin Svensson (Född: 1888-12-19)
Johanna Tyrsdotter (Född: 1838-08-03)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Hantverkstorp)

Taggar: Svanshals Thoregård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Inflyttningslängd och Torpinventering 1990